Upravno pravo – ispitna pitanja


Pitanja za spremanje kolokvijuma 1 iz predmeta Upravno pravo:

 1.     Pojam upravnog prava
 2.     Teorijski pojam uprave
 3.     Pozitivno pravni pojam uprave
 4.     Pojam upravnog prava
 5.     Nove tendencije u javnoj upravi
 6.     Uprava i podjela vlasti
 7.     Pravna država, legalitet i legitimitet upravnog djelovanja
 8.     Upravna funkcija (uprava kao vlast)
 9.     Upravna djelatnost (uprava kao javna služba) – tzv. teorija javnih službi Leona Digija
 10.     Organizacioni pojam uprave
 11.     Pojam i elementi organizacije
 12.     Principi organizacionog povezivanja
 13.     Realni i teritorijalni princip
 14.     Inokosni i kolegijalni princip
 15.     Hijerarhijski princip i subordinacija (opšti i posebni režim subordinacije)
 16.     Etika u upravi
 17.     Centralizacija i decentralizacija
 18.     Lokalna samouprava
 19.     Vršioci uprave – subjekti ovlašćeni za vršenje upravne djelatnosti
 20.     Odnos upravnog prava prema drugim granama prava.
 21.     Osnovni instituti upravnog prava
 22.     Nastanak i razvoj nauke upravnog prava
 23.     Opšta obilježja i vrste izvora upravnog prava
 24.     Materijalni i formalni izvor prava
 25.     Ustav kao izvor upravnog prava
 26.     Zakon kao izvor upravnog prava
 27.     Podzakonski opšti akti kao izvor upravnog prava
 28.     Podzakonski opšti akti organa uprave kao izvor upravnog prava
 29.     Podzakonski akti uprave
 30.     Pravilnik, naredbe i uputstva
 31.     Sudska i upravna praksa kao izvor upravnog prava

            Pitanja za Kolokvijum 2

1.      Ljudi u upravi: Prethodna pitanja (Eugen Pusić)

2.      Službenički sistemi (Eugen Pusić)

3.      Napredovanje u službi: Otvoreni i automatski sistem napredovanja (Eugen Pusić)

4.      Kadrovska politika (Eugen Pusić)

5.      Pojam državnog službenika, odn. namještenika u crnogorskom pravu (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

6.      Prava i obaveze  državnog službenika i namještenika: politička neutralnost i nepristrasnost; službenička etika; zakonitost i odgovornost; jednaka dostupnost; napredovanje u službi; zaštita prava državnih službenika i namještenika; povlašćivanje ili uskraćivanje; povreda službene obaveze; raspoređivanje; stručno usavršavanje; sindikalno organizovanje.

7.      Zasnivanje radnog odnosa u državnom organu (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

8.      Interno tržište rada – interni konkurs (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

9.      Javni konkurs i odluka o izboru državnih službenika odnosno naještenika (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

10.  Rukovodeća radna mjesta: rukovodeća lica; uslovi za rukovodeća lica; postupak imenovanja, odn. postavljenje; razrješenje rukovodećeg lica (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

11.  Zvanja državnih službenika i namještenika (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

12.  Konflikt interesa (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

13.  Službena tajna (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

14.  Lakši i teži disciplinski prekršaj i disciplinske mjere (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

15.  Disciplinski postupak (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

16.  Odgovornost državnih službenika i namještenika (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

17.  Ocjenjivanje i napredovanje (karijera) državnih službenika i namještenika (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

18.  Pripravnici (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

19.  Prestanak radnog odnosa: na određeno vrijeme; sporazumom; na osnovu otkaza; zbog stručnog ispita; po sili zakona (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

20.  Zaštita prava državnih službenika i najmeštenika – komisija za žalbe; sudska zaštita (Zakon o državnim službenicima i namještenicima – Sl. List RCG 27/04)

21.  Organ za upravljanje kadrovima i centralna kadrovska evidencija

22.  Pojam i vrste akata uprave

23.  Upravni propisi

24.  Pojam i obilježja upravnog akta

25.  Vrste upravnih akata

26.  Pozitivni i negativni upravni akti

27.  Konstitutivni i deklarativni upravni akti

28.  Vezani i slobodni upravni akti

29.  Jednostavni i zbirni upravni akti

30.  Pogrešni upravni akti

31.  Neispravni i protivpravni upravni akti

32.  Nezakoniti i necjelishodni upravni akti

33.  Rušljivi i ništavi upravni akti

34.  Uklanjanje pogrešnih upravnih akata (poništavanje, ukidanje, mijenjanje, oglašavanje ništavim)

35.  Pravno dejstvo upravnog akta

36.  Pravosnažnost, konačnost i izvršnost upravnog akta

37.  Upravni akti i kompjuterska tehnologija

38.  Upravne radnje

39.  Upravni ugovori

          Literatura u kojoj se mogu naći oblasti za Kolokvijum 2:

        “Upravno pravo”, autori Stevan Lilić, Predrag Dimitrijević, Milan Marković, Beograd, 2006;

        “Osnovi upravnog prava” – drugo izmijenjeno i dopunjeno izdanje, Ljubomir Sekulić, Podgorica, 2004;

        “Nauka o upravi”, autor Eugen Pusić, Zagreb, bilo koje izdanje;

        “Nauka o upravljanju”, autori Stevan Lilić, Milan Marković, Predrag Dimitrijević, Beograd 2001;

        “Zakon o državnim službenicima i namještenicima”, Sl. list RCG – dostupno na web site-u: http://www.skupstina .cg.yu

        “Zakon o inspekcijskom nadzoru”, Sl. list RCG- dostupno na web site-u: http://www.skupstina .cg.yu

        “Zakon o zaradama državnih službenika i namještenika”, Sl. list RCG – dostupno na web site-u: http://www.skupstina .cg.yu

        “Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda”, Sl. list RCG – dostupno na web site-u: http://www.skupstina .cg.yu

        Pitanja za Kolokvijum 3

        1. Ideja ljudskih prava – Stevan Lilić, Predrag Dimitrijević, Milan Marković, Beograd, 2004, 2005 ili 2006;

        2. Ombudsman – Zaštitnik ljudskih prava i sloboda – Stevan Lilić, Predrag Dimitrijević, Milan Marković, Beograd, 2004 ili 2005;

        3. Osnovne odredbe, članovi  1 – 7  Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list Republike Crne Gore, br. 41/03;

        4. Izbor, funkcija, prestanak i razrješenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, članovi 8 – 22  Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list Republike Crne Gore, br. 41/03;

        5. Nadležnosti i ovlašćenja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, članovi 23 – 29 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

        6. Postupanje Ombudsmana (Zaštitnika ljudskih prava i sloboda), članovi 30 – 47 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

        7. Prava Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, članovi 48 – 49 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

        8. Finansiranje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, član 50 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

        9. Prva godina rada crnogorskog Ombudsmana, Dražen Cerović, Lex Forum, br. 1-2, Lawyers for Democracy, 2005. dostupno na web site-u: www.lawdem.org/200512c2.pdf

 

    Za sva dodatna pitanja i informacije, obratite se na e-mail: drazen.cerovic@t-com.me

About these ads

Komentariši

Upišite vaše podatke ispod ili kliknite na jednu od ikona da se prijavite:

WordPress.com logo

You are commenting using your WordPress.com account. Odjava / Promijeni )

Twitter slika

You are commenting using your Twitter account. Odjava / Promijeni )

Facebook fotografija

You are commenting using your Facebook account. Odjava / Promijeni )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Odjava / Promijeni )

Povezivanje na %s