Odlaganje i nadoknada nastave na predmetu Bezbjednosni menadzment


Na predmetu Bezbjednosni menadžment, u okvivu Studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika, sjutra (u petak, 27. novembra 2015.) i u naredni petak (4. decembra 2015.), neće biti držana predavanja i kolokvijum, zbog odsustva predmetnog nastavnika u tim danima.

Nastava od petka, 27. novembra 2015., biće nadoknađena u utorak, 1. decembra 2015. godine u 12h.

Popravni kolokvijum će se održati u petak, 11. decembra 2015. u 12h, umjesto u petak, 4. decembra 2015.

Predavanje iz predmeta Bezbjednosni menadžment, održao eminentni stručnjak, dugogodišnji rukovodilac u civilnim i vojnim službama bezbjednosti, gospodin Aleksandar Šaranović


Veoma posjećeno predavanje na temu “Upravljanje službama bezbjedosti”, iz predmeta Bezbjednosni menadžment, održao eminentni stručnjak, dugogodišnji rukovodilac u civilnim i vojnim službama bezbjednosti, gospodin Aleksandar Šaranović.

2015-11-13 12.49.22

2015-11-13 13.04.33

2015-11-13 13.04.39

Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo na odjeljenju u Budvi i predavanje umjesto onog, predviđenog rasporedom za 21. decembar 2015.


U ponedjeljak, 16. novembra 2015. u 11h, unaprijed će se održati predavanje, umjesto predavanja koje bi po rasporedu trebalo biti održano 21. decembra 2015.
Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo na odjeljenju u Budvi, održaće se narednog dana, u utorak, 17. novembra u 11h.

Besplatan udžbenik Upravno procesno pravo, Prof. dr Stevan Lilić i Doc. dr Dražen Cerovic, Podgorica, 2013.


Od danas je na ovom linku dostupan besplatan udžbenik Upravno procesno pravo, Prof. dr Stevan Lilić i Doc. dr Dražen Cerovic, Podgorica, 2013., koji predstavlja obaveznu literaturu za spremanje dijela ispita iz predmeta Upravno pravo na drugoj godini osnovnih studija i izbornog predmeta Upravno sudski postupak na specijalističkim studijama.
Besplatna knjiga Upravno procesno pravo, Prof. dr Stevan Lilić i Doc. dr Dražen Cerovic, Podgorica, 2013.

Radio emisija Peščanik, 14. marta 2001. godine, govore: Igor Lukšić, Dražen Cerović, Predrag Simić, Jelica Minić


Radio emisija 14.03.2001, govore: Igor Lukšić, Dražen Cerović, Predrag Simić, Jelica Minić, Milka Puzigaća, Miroslav Ilić, Végel László, Predrag Stamatović, potpisnici akcije Otpora “Ko je kriv”.
Radio emisija priredjena povodom skupa, održanog u organizaciji Fondacije Fridrih Ebert u Beogradu, 14. marta 2001. godine.

http://pescanik.net/47-emisija/

Izbor predsjednika i članova Suda Časti Univerziteta Crne Gore


Na jučerašnjoj, konstitutivnoj sjednici Suda Časti Univerziteta Crne Gore, izabrani su predsjednik i članovi Suda. Za predsjednika Suda Časti, jednoglasno je izabran Prof. dr Dražen Cerović, a članovi Suda su: Prof. dr Filip Vukmirović, Prof. dr Miroslav Kezunović, Doc. dr Srđan Kadić, Prof. mr Žana Lekić, Prof. dr Aleksandra Banjević, Doc. dr Milovan Radulović i Prof. dr Marina Rakočević.

UCG 4

Završni i popravni ispit iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Završni ispit iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se 5., 9. i 10. juna.

Grupa I – 5. jun 2015., redni broj na spisku od 1 do 125, odnosno od broja index-a 201/14 do 152/13 u 9h.

Grupa II – 9. jun 2015., redni broj na spisku od 126 do 250, odnosno od broja index-a 153/13 do 255/12 u 10h.

Grupa III – 10. jun 2015., redni broj na spisku od 251 do 504, odnosno od broja index-a 256/12 do 472/94 u 10h.

 

Popravni ispit će biti održan 17., 18. i 19. juna u 11:15h.

Za popravni ispit vazi istovjetan raspored po grupama (I grupa – 17., II grupa – 18. i III grupa 19. jun u 11:15h).

Popravni kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opsti smjer – raspored po grupama


Popravni kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opsti smjer će biti održan 5., 6. i 7. maja 2015.

Grupa I – 05. april 2015., redni broj na spisku od 1 do 125, odnosno od broja index-a 201/14 do 152/13 u 11h.

Grupa II – 06. april 2015., redni broj na spisku od 126 do 250, odnosno od broja index-a 153/13 do 255/12 u 11h.

Grupa III – 07. april 2015., redni broj na spisku od 251 do 504, odnosno od broja index-a 256/12 do 472/94 u 11h.

Informacija za studente koji su ranijih godina položili ispit iz predmeta “Upravno procesno pravo” (po starom sistemu)


Studenti koji su ranijih godina položili ispit iz predmeta “Upravno procesno pravo” (po starom sistemu), odgovaraće samo dio gradiva iz starog plana i programa, koji je važio za predmet “Upravno pravo”, prije spajanja predmeta. Na ispitu su pomenuti studenti dužni priložiti ovjereni prepis ocjena iz Studentske službe, iz kojeg se vidi ocjena koju su svojevremeno, dok je važio stari sistem, dobili iz predmeta Upravno procesno pravo.

Ovdje možete preuzeti pitanja: Upravno pravo – finalno 2013-rev.1

Konferencija o novom crnogorskom Zakonu o upravnom postupku


Ambasada SAD u Podgorici, u saradnji sa Upravnim sudom i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, domaćin je konferencije na temu: “Korišćenje upravnog prava u istragama i postupcima povodom službenih zloupotreba i korupcije” u Bečićima, Budva, 6. i 7. aprila. Na početku konfenencije, prof. dr Dražen Cerović je održao izlaganje o Komentaru novog Zakona o upravnom postupku sudije Vrhovnog suda Crne Gore, gospodina Sretena Ivanovića. Ovaj zakon će se u Crnoj gori primjenjivati od 1. juna 2016. godine.

3 12

 

Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se 14., 15., 16. i 17. aprila 2015.

Popravni kolokvijum će biti održan 5., 6. i 7. maja 2015.

Grupa I – 14. april 2015., redni broj na spisku od 1 do 125, odnosno od broja index-a 201/14 do 152/13 u 10h.

Grupa II – 15. april 2015., redni broj na spisku od 126 do 250, odnosno od broja index-a 153/13 do 255/12 u 11h.

Grupa III – 16. april 2015., redni broj na spisku od 251 do 350, odnosno od broja index-a 256/12 do 32/10 u 10h.

Grupa IV – 17. april 2015., redni broj na spisku od 351 do 504, odnosno od broja index-a40/10 do 472/94 u 10h.

Odlaganje predavanja iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, druga godina


Predavanja iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, druga godina, koja bi trebalo da se održe po rasposredu u petak, 3. aprila 2015. u 8:15h (prva grupa) i u 16:15h (druga grupa), odlažu se i biće nadoknađena u petak, 24. aprila u vidu kondenzovane nastave.

Razlog odlaganja je veliki broj studenata na kolokvijumu iz Upravnog prava na Studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika, koji će se održavati cijelog dana u četvrtak (2. aprila) i petak (3. aprila), budući da se ispitivanje, kao i uvijek, odvija usmenim putem.

Prof. dr Dražen Cerović

Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, biće održan 2. i 3. aprila 2015.

Popravni kolokvijum, održaće se 30. aprila 2015.

Raspored po grupama:

Grupa I – Četvrtak, 02. april 2015. u 12:15h. – Studenti sa rednim brojem u spisku od 1 – 100 (odnosno brojevi index-a od 3/13  do 120/12)

Grupa II – Petak, 03. april 2015. u 9:15h. – Studenti sa rednim brojem u spisku od 101 – 295 (odnosno brojevi index-a od 122/12  do 188/09)

Seminar «Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija»


2015-03-20 15.21.09

U hotelu Maestral, Pržno, tokom slobodne nedjelje, u organizaciji Fondacije Konrad Adenauer, Wilfried Martens Centra for European Studies iz Brisela i Centra za demokratiju i ljudska prava, u četvrtak i petak je održan seminar «Crna Gora u procesu evropskih i evroatlantskih integracija»

Uz učešće studenata Pravnog fakulteta, Fakulteta političkih nauka i Ekonomskog fakulteta, na seminaru su panelisti bili Ambasadorka Njemačke u Crnoj Gori Gudrun Štajnaker, Krisztian Posa, Izvanredni i opunomoćeni Ambasador Mađarske u Crnoj Gori, Prof. dr Gordana Đurović, Prof. dr Dražen Cerović i Doc. dr Mehmedin Tahirović.

DSC_0861

2015-03-20 16.17.49IMG_20150320_182717

Upravno pravo – Pravni fakultet, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Upravno pravo i upravni postupak – Pravni fakultet, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Ispitna pitanja iz predmeta Upravno pravo i upravni postupak – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika (re-upload)

 

Pitanja za kolokvijum

 1. Pojam upravnog prava
 2. Teorijski pojam uprave
 3. Pozitivno pravni pojam uprave
 4. Pojam upravnog prava
 5. Uprava i podjela vlasti
 6. Pravna država, legalitet i legitimitet upravnog djelovanja
 7. Upravna funkcija (uprava kao vlast)
 8. Upravna djelatnost (uprava kao javna služba) – tzv. teorija javnih službi Leona Digija
 9. Organizacioni pojam uprave
 10. Pojam i elementi organizacije
 11. Principi organizacionog povezivanja
 12. Realni i teritorijalni princip
 13. Inokosni i kolegijalni princip
 14. Hijerarhijski princip i subordinacija (opšti i posebni režim subordinacije)
 15. Etika u upravi
 16. Centralizacija i decentralizacija
 17. Lokalna samouprava
 18. Vršioci uprave – subjekti ovlašćeni za vršenje upravne djelatnosti
 19. Odnos upravnog prava prema drugim granama prava.
 20. Osnovni instituti upravnog prava
 21. Opšta obilježja i vrste izvora upravnog prava
 22. Materijalni i formalni izvor prava
 23. Ustav kao izvor upravnog prava
 24. Zakon kao izvor upravnog prava
 25. Podzakonski opšti akti kao izvor upravnog prava
 26. Podzakonski opšti akti organa uprave kao izvor upravnog prava
 27. Podzakonski akti uprave
 28. Pravilnik, naredbe i uputstva
 29. Sudska i upravna praksa kao izvor upravnog prava
 30. Pojam i vrste upravnog postupka
 31. Osnovna nacela opsteg upravnog postupka
 32. Nacelo zakonitosti i nacelo samostalnosti u rjesavanju
 33. Nacelo zastite prava gradjana i zastita javnog interesa i nacelo efikasnosti i nacelo ekonomicnosti postupka
 34. Nacelo materijalne istine, načelo saslusanja stranke i nacelo (slobodne) ocjene dokaza
 35. Pravo na zalbu (nacelo dvostepenosti)
 36. Dužnost stranke da govori istinu
 37. Pomoc neukoj stranci i upotreba jezika i pisama
 38. Nadleznosti za vodjenje upravnog postupka
 39. Odredjivanje stvarne nadleznosti po ZUP-u
 40. Odredjivanje mjesne nadleznosti po ZUP-u
 41. Izuzece sluzbenog lica
 42. Ucesnici u upravnom postupku
 43. Rokovi i povracaj u predjasnje stanje
 44. Troskovj upravnog postupka
 45. Faze upravnog postupka
 46. Pravostepeni upravni postupak
 47. Pokretanje upravnog postupka
 48. Poravnanje u upravnom postupku
 49. Skraceni i posebni ispitni postupak
 50. Prethodno pitanje u upravnom postupku
 51. Usmena rasprava u upravnom postupku
 52. Dokazi u upravnom postupku
 53. Isprave u upravnom postupku
 54. Svjedoci u upravnom postupku
 55. Vjestaci u upravnom postupku
 56. Drugostepeni upravni postupak
 57.  Sadržina i predaja žalbe
 58. Dejstva zalbe u upravnom postupku
 59. Rad prvostepenog organa po zalbi
 60. Rjesavanje drugostepenog organa po žalbi
 61. Drugostepeni upravni postupak u slucaju ćutanja uprave
 62. Ponavljanje upravnog postupka
 63. Narociti slucajevi ponistavanja, ukidanja i mijenjanja rjesenja(vanredna pravna sredstva u upravnom postupku)
 64. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom
 65. Poništavanje i ukidanje po osnovu službenog nadzora
 66. Vanredno ukidanje
 67. Oglašavanje rješenja ništavim
 68. Opste karakteristke izvrsnog postupka
 69. Izvrsnost u upravnom postupku
 70. Administrativno i sudsko izvrsenje.
 71. Administrativno izvrsenje
 72. Izvrsenje radi obezbjedenja
 73. Privremeni zaključak o obezbjedjenju
 74. Prekrsaji i prekrsajni postupak
 75. Upravno ogranicenje svojine

Pitanja za završni ispit
76.  Pojam i vrste kontrole uprave
77.  Politicka kontrola uprave
78.  Pravna kontrola uprave
79.  Pojam i vrste upravne kontrole uprave
80.  Unutrašnja kontrola uprave
81.  Spoljna kontrola uprave
82.  Pojam i obiljezja upravnog nadzora
83.  Vrste upravnog nadzora
84.  Inspekcijski nadzor
85.  Načela inspekcijskog nadzora (čl. 6-12 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
86.  Obaveze i ovlašćenja inspektora (čl. 13-13 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
87.  Prava i obaveze subjekata nadzora i drugih lica (20-24 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
88.  Postupak inspekcijskog nadzora (čl. 25-41 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
89.  Posebne radnje inspekcijskog postupka (čl. 42-55 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
90.  Izvršenje (čl. 56-62 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
91.  Zajednički inspekcijski nadzor (čl. 67-68 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
92.  Inspektori i odgovornost inspektora (čl. 69-72 Zakona o inspekcijskom nadzoru)

93. Sudska kontrola uprave

94. Nastanak i razvoj upravnog spora
95. Upravno sudstvo u svijetu danas
96. Pojam i vrste upravnog spora
97. Objektivni i subjektivni upravni spor
98. Spor za ponistaj upravnog akta
99. Spor pune jurisdikcije
100. Sistemi odredivanja predmeta upravnog spora
101. Nadleznost za vodenje upravnih sporova predmet upravnog spora prema Zakonu o upravnom sporu
102. Predmet upravnog spora u slucaju cutanja uprave
103. Negativna enumeracija i upravni spor
104. Razlozi za vodenje upravnog spora
105. Ucesnici (tužilac i tuženi) u upravnom sporu
106. Prethodni postupak po tuzbi u upravnom sporu
107. Redovni postupak po tuzbi u upravnom sporu
108. Presuda i rjesenje u upravnom sporu
109. Pravna sredstva u upravnom sporu
110. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu
111. Zahtjev za ponavljanje postupka u upravnom sporu
112. Obaveznost presuda u upravnom sporu