Vodič kroz službe bezbjednosti


Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) objavio publikaciju Vodič kroz službe bezbjednosti, pripremljenog u okviru projekta “Mladi u procesu reforme sektora bezbjednosti Crne Gore“. Publikaciju je priredio prof. dr Dražen Cerović.

Vodič je podijeljen učesnicima škole “Povećavanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbjednosti”, održanog u hotelu Queen of Montenegro, a isti možete preuzeti ovdje.

Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) je  u Bečićima, hotelu Queen of Montenegro organizovao školu “Povećavanje informisanosti i znanja mladih o sektoru bezbjednosti“. Predavanja su držali prof. dr Dražen Cerović, Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore, pukovnik, doc. dr Mehmedin Tahirović, Vojska Crne Gore i Aleksa Ivanović, Agencija za zaptitu ličnih podataka.

Cilj škole je bio da doprinese poboljšanju nivoa informisanosti i unaprjeđenju znanja mladih o položaju i učešću mladih u sektoru bezbjednosti. Takođe, ova škola je usmjerena na širenje znanja kod mladih ljudi o reformi i demokratskoj kontroli sektora bezbjednosti, sa ciljem boljeg razumijevanja ove tematike.

Školi je prisustvovalo 20 predstavnika/ca političkih partija, studenata/kinja i pripravnika/ca zaposlenih u državnim institucijama.

 

Pomjeranje predavanja iz predmeta Upravno pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Predavanje iz predmeta Upravno pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, koje se standardno održava utorkom u 11:15h, neće se održati u utorak, 7. marta 2017.

Nastava će se, umjesto u četvrtak, 9. marta u 12h, nadoknaditi u utorak, 14. marta 2017. u 11:15h., sa predavanjem u pojačanom trajanju.

Mentorska nastava iz izbornog predmeta Postupak pred ombudsmanom


Obavještavaju se studenti, koji su prijavili kao izborni, predmet Postupak pred ombudsmanom, da  se u ovom semestru neće odvijati klasična, već mentorska nastava.

To podrazumijeva da su studenti dužni da se prijave na e-mail adresu: drazen.cerovic@t-com.me, ostave svoje ime, prezime, broj indeksa. Potom će dobiti temu za seminarski rad, koji trebaju napisati i odbraniti do polovine ljetnjeg semestra.

Ispitna pitanja i literatura, nalaze se u rubrici Predmeti

Ocjena iz ovog predmeta, formiraće se na kraju semestra, na osnovu kvaliteta odbrane seminarskih radova i ocjene na provjeri znanja.

 

Prof. dr Dražen Cerović objavio rad u naučnoj studiji “Handbook of European Intelligence Cultures”, objavljenoj u izdanju jednog od najprestižnijih svjetskih izdavača Rowman & Littlefield


Rowman & Littlefield Publishers, jedan od najprestižnijih svjetskih izdavača današnjice, objavio je obimnu naučnu studiju o obavještajnim službama: “The Handbook of European Intelligence Cultures”.

handbook-of-european-intelligence-cultures-1

handbook-of-european-intelligence-cultures4

National intelligence cultures are shaped by their country’s history and environment. Featuring 32 countries (such as Albania, Belgium, Croatia, Norway, Latvia, Montenegro), the work provides insight into a number of rarely discussed national intelligence agencies to allow for comparative study, offering hard to find information into one volume. In their chapters, the contributors, who are all experts from the countries discussed, address the intelligence community rather than focus on a single agency. They examine the environment in which an organization operates, its actors, and cultural and ideological climate, to cover both the external and internal factors that influence a nation’s intelligence community. The result is an exhaustive, unique survey of European intelligence communities rarely discussed.

Rowman & Littlefield Publishers

Pages: 496Size: 6 1/2 x 9 1/4
978-1-4422-4941-7 • Hardback • August 2016 • $115.00 • (£75.00)
978-1-4422-4942-4 • eBook • August 2016 • $114.99 • (£75.00)

Prof. dr Dražen Cerović izabran za novog predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije Crne Gore


Prof. dr Dražen Cerović, profesor Pravnog fakulteta, jednoglasno je izabran za novog predsjednika Savjeta za građansku kontrolu rada policije Crne Gore, na sjednici Savjeta u petak, 9. decembra 2016.

 

predsjednik-savjeta-za-kontrolu-policije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.portalanalitika.me/clanak/253092/cerovic-novi-predsjednik-savjeta-za-gradansku-kontrolu-rada-policije

 

Bezbjednosni menadžment – Projekcija dokumentarnog materijala “Tajne rata – O.S.S.”


Danas je u sali III Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, u okviru predavanja na predmetu Bezbjednosni menadžment, održana projekcija dokumentarnog materijala “Tajne rata – O.S.S.”

Emisija tretira tematiku organizacije, kadriranja i rukovođenja tajnom obavještajnom službom Office of Strategic Services (OSS) (Ured za strateške usluge), koja je osnovana u U.S.A. početkom drugog svjetskog rata pod vođstvom William J. Donovan-a, kao i njene znane i neznane zasluge za ishod II Svjetskog rata.

Organizacija O.S.S. je preteča kasnije osnovane Centralne Obavještajne Agencije – CIA (Central Intelligence Agency).

oss

 

UPOZORENJE I OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se studenti koji suprotno svojoj obavezi, ne pohađaju predavanja i stoga ne raspolažu informacijama koja redovni studenti na predavanjima imaju još od samog početka semestra, da su jedina dva relevantna izvora informacija za predmete na kojima predajem: http://www.pravni.ucg.ac.me/http://www.drazencerovic.me/.

BILO KOJI DRUGI IZVOR INFORMACIJA, (tipa “fejsbuk” grupa i sl.), OSIM PRECIZNO GORE NAVEDENA DVA, NE PRIZNAJEM ZA VAŽEĆI i stoga POSLJEDICE POGREŠNOG INFORMISANJA SA NERELEVANTNIH IZVORA – PADAJU ISKLJUČIVO NA ONOGA KO SE NA NJIMA INFORMIŠE.

Prof. dr Dražen Cerović

Kolokvijum iz predmeta Bezbjednosni menadžment, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Kolokvijum iz predmeta Bezbjednosni menadžment, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u četvrtak, 17. novembra 2016. u 11h.

Predavanje koje je rasporedom predviđeno za sjutra, 16. novembra, neće biti održano i nadoknadiće se blokom predavanja naredne srijede.

Savjet za građansku kontrolu rada policije uspostavio saradnju sa Međunarodnom policijskom asocijacijom


Na sastanku u Upravi policije Crne Gore, potpisan je Protokol o saradnji Savjeta za građansku kontrolu policije i Međunarodne policijske asocijacije (International Police Association).

Predstavnici Savjeta za građansku kontrolu rada policije su primljeni u članstvo ove prestižne međunarodne asocijacije, koja funkcioniše na svih pet kontinenata i povezuje njene pripadnike, pružajući im svu neophodnu asistenciju kada se nađu na teritoriji bilo koje od zemalja članica.

fullsizerender-2img_9077-2img_9065-2

Bezbjednosni menadžment – Predavanje na temu sprege obavještajnih službi, kriminalnih organizacija i medija u izazivanju nestabilnosti i destrukcije sistema


U okviru predmeta Bezbjednosni menadžment, Studijski program Bezbjednist i kriminalistika, zadnje dvije srijede, 19-tog i 26-tog oktobra, u punoj sali broj III Pravnog fakulteta, održana su predavanja na temu sprege obavještajnih službi, kriminalnih organizacija i medija u izazivanju nestabilnosti i destrukcije državnog sistema. Tom prilikom je prikazana dokumentarna emisija iz dva dijela o obavještajno-kriminalno-medijskoj pripremi ubistva premijera Srbije, dr Zorana Đinđića.

images-cms-image-000000305

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa problemima u upravljanju bezbjednosnim sektorom, kao i metodima i oblicima diskreditacije uticajnih ličnosti, političkih odlučilaca, posljedicama različitih vrsta subverzivnih aktivnosti na planu podrivanju država, te njihovih bezbjednosnih, političkih i ekonomskih sistema.

 

Rezultati popravnog završnog ispita iz predmeta Upravno i prekršajno pravo na Policijskoj akademiji Crne Gore


Rezultati popravnog završnog ispita iz predmeta Upravno i prekršajno pravo na Policijskoj akademiji Crne Gore

NAPOMENA: Ocjene na popravnom završnog ispita su izražene slovno (A-10, B-9, C-8, D-7, E-6, F-5).

Konačne ocjene sa integrisanim poenima će biti objavljene na oglasnoj tabli Policijske akademije, nakon što kolega Boban Šaranović “sravni” broj poena sa rezultatima testa iz Prekršajnog prava.

Čestitam polaznicima ove generacije Policijske akademije na uspješno urađenom testu u dijelu predmeta Upravno pravo i želim svaku sreću i uspjeh u daljem školovanju!

Prof. dr Dražen Cerović

Zaključne ocjene iz svih predmeta


Nakon objavljenih rezultata, sa kompletnim pregledom rada i ocjena koje su studenti dobili iz svih predmeta, tokom ljetnjeg semestra,u nastavku slijedi pravilo za formiranje ocjena.

Primjer formiranja zaključne ocjene 1: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, a ocjenu “C” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. Zbog činjenice da je gradivo iz svih predmeta raspoređeno na adekvatan način, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti prosječnu (srednju) ocjenu, a to bi u gore navedenom primjeru bila ocjena “D”.

Primjer formiranja zaključne ocjene 2: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, i  ocjenu “E” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. U tom slučaju, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti prosječnu (srednju) ocjenu, a to bi u gore navedenom primjeru bila ocjena “E”.

Primjer formiranja zaključne ocjene 3: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, i  ocjenu “F” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. U tom slučaju, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti ocjenu “F”, jer nije zadovoljio kriterijum minamalne, prelazne ocjene iz oba dijela gradiva. Svaki student u takvom slučaju ima pravo polagati nedostajući dio gradiva u dopunskom, avgustovskom roku, i ukoliko položi, dakle, dobije prelaznu ocjenu, ona će mu biti uračunata, skupa sa drugom ocjenom, po gore navedenom modelu zaključivanja ocjena.

Primjer izlaska na popravni termin zbog povećanja nivoa ocjene: Student koji ima dvije različite ocjene na dvije provjere znanja, npr. “C” za prvi dio gradiva, a “A” za drugi dio gradiva. Njegova prosječna (srednja) ocjena je u tom slučaju “B”. U slučaju da želi povećati nivo zaključne ocjene na “A”, treba odgovarati prvi dio gradiva, na kome je dobio nižu ocjenu (“C”) i pri tome pokazati najviši nivo znanja, kako bi mu bila zaključena ukupna ocjena “A”. Istovjetna formula važi i za povećanje nivoa ocjene na “B”, “C” i “D”, shodno potrebnom nivou iskazanog znanja za svaku od navedenih ocjena.

Bonus – seminarski rad: Studenti, koji su odbranili seminarski rad, ali samo oni, čija je odbrana bila odlična, besprijekorna (shodno dogovoru sa predavanja), u slučaju da se nalaze na granici između niže i više ocjene, dobiće zaključnu ocjenu višeg nivoa.