Pregled testova sa kolokvijuma iz predmeta Upravo pravo


Pregled testova sa kolokvijuma iz predmeta Upravo pravo, petak, 31. mart 2023. u 11h.

PS. Nova univerzitetska pravila predviđaju unošenje ocjena u bazu pod nazivom “E-index”, koja omogućava svakom studentu ulazak u svoj “fajl” i provjeru poena i ocjena za svaki predmet i provjeru znanja ponaosob.

Nakon urednog unošenja svih rezultata sa kolokvijuma iz predmeta Upravno pravo, ipak sam obaviješten o tome da nekoliko studenata nije bilo u mogućnosti da vidi svoje poene. Iz tog razloga, koji pokazuje da očito postoji “bag” u sistemu (E-index), kao vjerovatno posljedica njegove nedovoljno precizne programiranosti, u prilogu ovog obavještenja, postavljam .PDF fajl sa ukupnim spiskom svih studenata i njihovih poena.

U tom smislu, molim vas da sve nedorečenosti u E-index sistemu, prijavite prodekanu za nastavu i sistem operateru, kako bi ovaj inovativni koncept učinili boljim i preciznijim.

PS. 2 Imena studenata Obradović Đorđe 260/17 i Mihailo Lalević 205/21, ne postoje niti u jednoj bazi (ni starih, ni novih studenata), te nije bilo moguće unijeti rezultate kolokvijuma. Neophodno je da se jave Studentskoj službi, u vezi sa pojašnjenjem nastalog problema.

D. Cerović

Ispit iz Upravnog prava, septembarski rok I, održaće se 3. septembra 2022. u 11h.


Raspored po grupama:

I Grupa od 212/2021 do 100/2020 – Sala 1

II Grupa od 101/2020 do 200/2020 – Sala 2

III Grupa od 201/2020 do 75/2005 – Sala 3

Ostali ispiti iz predmeta Pravo konkurencije, Prekršajno pravo, Upravno pravo (kriminalistika), Policijsko pravo, Bezbjednosni menadzment i Metodologija bezbjednosnih pojava, odrzaće se zbog malog broja prijavljenih studenata u periodu od 13-15h.

U 15h ispit iz Upravnog prava, polagaće studenti sa Odjeljenja u Bijelom Polju.

Odbrane seminarskih radova iz Prava konkurencije i Prekršajnog prava, četvrtak, 26. maj u 18h.


Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Odbrane seminarskih radova iz predmeta Pravo konkurencije i Prekršajno pravo
Time: May 26, 2022 06:00 PM Europe/Podgorica

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99720643432?pwd=REl5ckhiRXUrMkg0OU9oTml0RVVVQT09

Meeting ID: 997 2064 3432
Passcode: C2GX73

Odbrane seminarskih radova iz predmeta Pravo konkurencije


Odbrane seminarskih radova iz predmeta Pravo konkurencije, održaće se u četvrtak, 19. maja 2022. u 17h.

Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Odbrane seminarskih radova iz predmeta Pravo konkurencije
Time: May 19, 2022 05:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96596544897?pwd=U0hZdXlSTWd5N2I2REFsazZXb3FjQT09

Meeting ID: 965 9654 4897
Passcode: i54vJt

Prekršajno pravo, odbrane seminarskih radova


Odbrane seminarskih radova iz predmeta Prekršajno pravo, održaće se u četvrtak, 19. maja 2022. u 16h.

Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Prekršajno pravo, odbrane seminarskih radova
Time: May 19, 2022 04:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91264560020?pwd=VXUvc1YxbU82STlQSjNHcjN4cS9pZz09

Meeting ID: 912 6456 0020
Passcode: 4Vku6b