Informacije o načinu održavanja predavanja i nastavnog procesa u svijetlu novonastale, vanredne situacije u obrazovnom sistemu


Vanredna situacija, ovog proljeća izazvana pandemijom, iz korijena je promijenila logiku nastavnog i uopšte obrazovnog procesa.

Za nadati se je, da će to stanje kratko i privremeno trajati, no, ono traži aktiviranje vanrednog protokola u novonastaloj situaciji, spremnost za prilagođavanje i opstanak nastavnog procesa u okolnostima, ma kakve one bile i koliko trajale.

U ovom slučaju, to znači sljedeće:

Prvo – Sve konsultacije sa mnom, obavljaće se direktno, posredstvom aplikacije WeChat, dostupne za Android na web sajtu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.mm

i iOS uređaje na App Store-u.

Moj kontakt za direktnu WeChat komunikaciju, ostvarujete na vašoj WeChat aplikaciji, ulaskom u opciju “Discover“, pa potom “Scan“, jednostavnim postupkom skeniranja ovog bar-koda:

Drugo – nastava iz predmeta Upravno pravo, na Drugoj godini Opšteg smjera Osnovnih studija Pravnog fakulteta u Podgorici i Bijelom Polju, održavaće se na najmanje dva načina i to:

a) Postavljanjem pisanih materijala, koji mogu biti korisni za spremanje ispita, posredstvom “Moodle”aplikacije i Distance Learning sistema Univerziteta Crne Gore i

b) Posredstvom ZOOM aplikacije, to jeste audio-video conference servisa, koji omogućava gledanje i slušanje predavanja putem live streaming signala, koji dobijate registracijom na sajtu: https://www.zoom.us/. U Prilogu je Uputstvo za korišćenje ZOOM servisa

On line predavanja ćemo držati petkom u 12h, čim stvorimo neophodne pretpostavke za njihovo održavanje (to će biti čim se dovoljan broj studenata prijavi).

Stoga, neophodno je da se narednih dana što je moguće veći broj studenata registruje na ZOOM video servis.

Da bi ste mogli pratiti predavanje uživo, potrebno je da posjedujete lap-top, desktop PC (sa kamerom i mikrofonom), Mac računar, tablet uređaj ili pak smart telefon, na kojima je potrebno instalirati ZOOM aplikaciju i da mi u narednih nekoliko dana pošaljete vašu email adresu.

Potom, kad vas stavim na listu, na vašu email adresu ćete dobijati poziv na video-konferenciju, odnosno predavanje u realnom vremenu, petkom u 12h.

Za podešavanje pogledajte Uputstvo iz prethodnog teksta. Proces registracije je veoma jednostavan.

VAŽNA NAPOMENA: Prije ostvarivanja on line komunikacije, provjerite da li vaš uređaj sa kojeg pristupate video-konferenciji, konektovan na stabilnu Wi-Fi konekciju, koja koristi “flat” tarifu (sa neograničenim internet data paketom), što vam preporučujem zbog izbjegavanja nepotrebnih troškova u novcu ili nepotrebnom trošenju ograničenog “data” paketa, koje mnogi od vas imaju u okvoru svojih pretplata za mobilne komunikacije. Ukoliko pak imate “paket” neograničenog interneta u okviru pretplate za za mobilni telefon ili tablet, tada možete pristupiti i bez Wi-Fi mreže. U svakom slučaju, ipak preporučujem Wi-Fi mrežu ili ono što je najbolje, a to je kablovska konekcija, jer i jedno i drugo osiguravaju stabilnu komunikaciju, bez prekida signala.

Testno predavanje ćemo održati u ponedjeljak, 30. marta u 12h, a redovna predavanja ćemo nadalje držati svakog petka u 12h.

i… Ostanite kod kuće!

Prof. dr Dražen Cerović

Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”


Zvanična literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo za studente druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo” 2019., autora prof. dr Stevana Lilića i prof. dr Dražena Cerovića. Izdavač udžbenika “Upravno pravo” je Službeni list Crne Gore.

“Upravno pravo” 2019., usklađeno je sa najnovijim zakonskim izmjenama u domenu uprave u Crnoj Gori i jedina je relevantna literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo.

Udžbenik je namijenjen studentima druge godine Osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika.

Udžbenik se može nabaviti u Arhivi Pravnog fakulteta, ili pozivom na broj 069 214 207, direktno od distributera.

Govor na međunarodnoj Konferenciji o zaštiti podataka i primjeni GDPR-a, u organizaciji Pravnog fakulteta UCG i kompanije Sky Express


Govor prof. dr Dražena Cerovića na međunarodnoj Konferenciji o zaštiti podataka i primjeni GDPR-a, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i kompanije Sky Express.

Tema: “Nove tehnologije i zaštita podataka”

SPRJEČAVANJE ONLINE RADIKALIZACIJE MLADIH U CRNOJ GORI


Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore i Atlantski savez Crne Gore, povodom Dana ljudskih prava, 10. decembra 2019. u 8:30h, organizuju skup: “SPRJEČAVANJE ONLINE RADIKALIZACIJE MLADIH U CRNOJ GORI”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ovdje možete pogledati program – MNE_radionica_onlajn radikalizacija_agenda

Prijave za prisustvo studenta na skupu poslati najkasnije do petka, 6. decembra 2019. na e-mail: office@ascg.me

Odlaganje predavanja


Predavanja iz predmeta Metodologija političkih nauka na Fakultetu političkih nauka, Upravno sudski postupak i Postupak pred ombudsmanom, na Pravnom fakultetu, predviđena rasporedom za četvrtak, 21. novembar, kao i predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo, rasporedom predviđeno za petak, 22. novembar, odlažu se za narednu sedmicu, kada će nastava biti održana u pojačanom obimu.

Teme za seminarske radove, Ustavno procesno pravo, Specijalističke studije


 1. Anđela Miličković 3/19– Zabrana smrtne kazne
 2. Marija Smolović 86/19– Sloboda medija ograničena ljudskim dostojanstvom
 3. Svetlana Kalezić 167/19– Članstvo u internacionalnim orgnizacijama
 4. Nikolić Dragana 168/19– Članstvo u internacionalnim organizacijama
 5. Aleksandar Đuričanin 98/19– Članstvo u internacionalnim organizacijama
 6. Marija Đurković 89/19– Članstvo u internacionalnim organizacijama
 7. Milena Vujović 174/19– Pravo na vjeroispovijest
 8. Ana Ajković 88/19– Sloboda mišljenja, informisanja i štampe
 9. Aleksandra Čelanović 122/19– Sloboda mišljenja,informisanja i štampe
 10. Milić Perović 150/19– Slobodan razvoj ličnosti
 11. Aana Perišić 155/19– Jednakost svih ljudi
 12. Milica Luketić 90/19– Pravo na život i tjeleni integritet
 13. Jelena Višić 5/19– Pravo na život i tjelesni integritet
 14. Niša Bulatović 165/19– Pravo na život i tjelesni integritet
 15. Fjolla Murati 125/19– Pravo na život i tjelesni integritet
 16. Adelina Avdiu 124/19– Brak, porodica,djece
 17. Omar Vatić 34/19– Brak, porodica,djeca
 18. Milena Radulović 121/19– Nepovredivost stana
 19. Đorđije Vukmir 36/19– Nulla poene sine lege i zabrana povratnog djelovanja krivičnog zakona
 20. Bojana Radonjić 33/19– Nulla poene sine lege i zabrana povratnog djelovanja krivičnog zakona
 21. Radovan Radonjić 155/19 – Dodjela ženinog prezimena porodičnom i pravo žene na dodatni slobodan dan zbog rada u domaćinstvu
 22. Sara Gutić 127/19– Državni struktularni princim-demokratija
 23. Milena Konatar 10/19– Sloboda izbora zanimanja
 24. Stefan Jeremić 170/19– Posledice neustavnih normi
 25. Iva Kovačević 87/19– Državljanstvo, gubitak državljanstva i pravo na azil
 26. Marjan Ljuljđuraj 91/19– Sloboda okupljanja
 27. Jelena Tomanović 110/19– Garancija prava kod oduzimanja slobode
 28. Anđela Terzić 63/19– Sloboda umjetnosti i nauka
 29. Zilha Čoković 151/19–  Sloboda umjetnosti i znanosti
 30. Gordana Ćetković 150/18– Pravo na sudsko saslušanje
 31. Slađan Merdović 24/19 – Slobodan razvoj ličnosti
 32. Stanka Zejak 172/19- Pravo na poštovanje privatnog života
 33. Iva Vukoslavčević 143/19- Sloboda udruživanja ili vlasništvo
 34. Stefan Bulatović 133/19- Vlasništvo
 35.  Gordana Zečević 159/19- Pravo na sudsko saslušanje

Napomena: Redosljed imena i tema na listi, počev od sjutra, 15. novembra 2019. biće istovremeno i redosljed odbrana seminarskih radova. Braniće se 5 radova po danu. Sjutra krećemo od broja 2., budući da je koleginica Miličković svoju odbranu završila prethodnog petka.

Termini i teme za odbranu seminarskih radova iz predmeta Upravno-sudski postupak (Specijalističke studije)


1. Marija Đurković 89/19 Pravna sredstva u upravnom sporu – 21. novembar 2019.
2. Ana Ajković 88/19 Upravni sud Crne Gore, funkcije, način rada, mjesto u sistemu vlasti – 21. novembar 2019.
3. Žugić Bojana 94/19 Odlučivanje u sporu pune jurisdikcije – 5. decembar 2019.
4. Jelena Tomanović 110/19 Sudska kontrola uprave – 5. decembar 2019.
5. Milena Radulović 121/19 Postupak po tužbi u upravnom sporu – 12. decembar 2019.
6. Marijan Ljuljđuraj 91/19 Presuda u upravnom sporu – 12. decembar 2019.
7. Sanja Čolović 49/19 Upravni spor u Crnoj Gori – 12. decembar 2019.
8. Đorđije Vukmir 36/19 Novi dokazi u upravnom sporu – 19. decembar 2019.
9. Danica Nedić 50/19 Stranka i njeno zastupanje – 19. decembar 2019.
Napomena: Jedan student, koji na osnovu zvaničnog spiska pohađa nastavu na ovom predmetu, još uvijek nije prijavio temu za seminarski rad, te se poziva da to učini u najhitnijem roku, budući da ocjena seminarskog rada i njegove odbrane, ulazi u sastav finalne ocjene iz predmeta.

Teme i datumi odbrane seminarskih radova iz predmeta Postupak pred ombudsmanom na Specijalističkim studijama


Dejan Anđelić – Ombudsman za zaštitu podataka 21. novembar 2019.
Marija Smolović – Analiza izvještaja o radu ombudsmana u Crnoj Gori u posljednjih pet godina, 21. novembar 2019.

Marijana Kalezić – Bankarski ombudsman, 21. novembar 2019.

Milić Perović – Institucija nacionalnog ombudsmana u evropskim zemljama, 28. novembar 2019.
Milena Vujović – Ombudsman za djecu, 28. novembar 2019.
Tamara Pavicevic – Ekološki ombudsman, 12. decembar 2019.

Ana Stijović – Zaštita dječijih prava, 12. decembar 2019.

Milica Vukčević – Rodna ravnopravnost, 19. decembar 2019.

Dragana Maraš – Rad i djelovanje ombudsmana, sa posebnim osvrtom na građanska i politička prava, 19. decembar 2019.

Napomena: Pozivaju se studenti koji nijesu na ovom spisku, a dobili su teme da što prije dostave projektovani datum odbrane. Oni, koji eventualno nijesu dobili teme zbog neprisustvovanja predavanjima, pozivaju se da dođu na predavanja i konsultacije, te izaberu temu seminarskog rada, koji će ući u sastavni dio finalne ocjene.

Serijal emisija sa Borom Krivokapićem, najboljim novinarem bivše, velike Jugoslavije


Od danas je na ovom web sajtu dostupan serijal emisija “Četvrtkom u 22” čijii su autori Boro Krivokapić i Milivoj Bešlin.

Boro Krivokapić, najbolji je novinar bivše, velike Jugoslavije, one koja je imala 22 miliona stanovnika. Krivokapić je svakako najznačaniji crnogorski novinar od Drugog svjetskog rata na ovamo. Ovo je prvi put, pa u tom smislu eksluzivno, da autor radi ovakvu vrstu televizijske analize. Sa Milivojem Bešlinom, koji je jedna od regionalnih intelektualih zvijezda, svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu razgovaraće o posljedicama i devijacijama vezanim za iskrivljivanje nacionalnog identiteta, naturanja svjetonazora i sistema vrijednosti, dotičući i aktuelne događaje i svakodnevicu.

U prve dvije emisije baviće se fenomenom izdaje u Crnogoraca kao osnovom za razgovor.

Tako će gledaoci moći da čuju mnoge stvari o kojima se “gromko” ćuti decenijima, pa i vjekovima. To bi ljude trebalo podstaknuti da razmišljaju o tome ko smo i zašto smo ovakvi.

Boro Krivokapić ostaće upamćen i kao briljantan polemičar, koji je hrabro i elokventno saopštavao istine do kojih su rijetki mogli da dopru, ne robujući malograđanskoj prijetvornosti i ne zazirući od reakcija polusvijeta sa kojim se beskompromisno obračunavao.

Prva emisija: “Četvrtkom u 22”, Boro Krivokapić & Milivoj Bešlin

Raspored grupa za polaganje popravnog završnog ispita iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Grupa I – petak, 21. jun 2019. u 11h, studenti sa Spiska 1, br. index-a od 1 – 2017 do 86 – 2017;

Grupa II, ponedjeljak, 24. jun 2019. u 10h, studenti sa Spiska 1, br. index-a od 87 – 2017 do 240 – 2017;

Grupa III, utorak, 25. jun 2019. u 10h, studenti sa Spiska 2, br. index-a od 301 – 2018. do 81 – 2000;

 

Upravno pravo, Završni ispit 2019., raspored po grupama


Grupa I – petak, 7. jun 2019. u 10h, studenti sa Spiska 1, br. index-a od 1 – 2017 do 86 – 2017;

Grupa II, ponedjeljak, 10. jun 2019. u 10h, studenti sa Spiska 1, br. index-a od 87 – 2017 do 240 – 2017;

Grupa III, utorak, 11. jun 2019. u 10h, studenti sa Spiska 2, br. index-a od 301 – 2018. do 315 – 2016;

Grupa IV, srijeda, 12. jun 2019. u 10h, studenti sa Spiska 2, br. index-a od 318 – 2016. do 81 – 2000.

Promocija knjige “Pravo zaštite podataka GDPR”, petak, 31. maj 2019., Svečana sala Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore


 

Promocija knjige “Pravo zaštite podataka GDPR” 

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na promociju knjige

PRAVO ZAŠTITE PODATAKA – GDPR

koja će se održati u petak, 31. maja 2019. u 12h u Svečanoj Sali Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

 

Na promociji će govoriti autori knjige mr Andrej Diligenski, dr Dragan Prlja i prof. dr Dražen Cerović

Odbrane seminarskih radova iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Sa standardnim terminom održavanja nastave iz predmeta Upravno pravo, danas, u petak, 24. maja 2019. godine, poklapa se održavanje sjednice Vijeća Pravnog fakulteta.

Stoga nećemo stići održati klasične, usmene odbrane preostalih seminarskih radova iz predmeta Upravno pravo.

Pozivam studente koji do danas nijesu odbranili seminarske radove, da ih pošalju na: ordinatio@protonmail.ch

Zahvaljujem na razumijevanju.

D. Cerović

Odbrane seminarskih radova iz izbornog predmeta Postupak pred ombudsmanom, Specijalističke studije


Studenti koji nijesu predali i odbranili seminarski rad iz predmeta Postupak pred ombudsamanom, pozivaju se da posalju elektronsku verziju rada e-mailom.

Klasične usmene odbrane neće biti, već će se ukupna ocjena formirati na osnovu kvaliteta napisanog rada i ocjene, dobijene na provjeri znanja.

Termini završnih i popravnih ispita – ljeto 2019.


 

Upravno pravo, Opšti smjer

Završni ispit – 7., 10. i 11.  jun 2019. u 11h;

Popravni završnog ispita – 21., 24. i 25. jun 2019. u 11h.

 

Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Završni ispit – 4. jun 2019. u 11h;

Popravni završnog ispita – 18. jun 2019. u 11h.

 

Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Završni ispit – 10. jun 2019. u 11h;

Popravni završnog ispita – 17. jun 2019. u 11h.