Korisni linkovi za istraživanja i pripremu tema za seminarske radove i praktičnu nastavu iz Prava konkurencije, Master studije, Poslovno pravo


https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

https://www.casemine.com/

https://scholar.google.com/

https://www.academia.edu/

https://www.researchgate.net/

https://www.ceeol.com/

https://www.jstor.org/

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/1925

http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/

https://academic.oup.com/journals/pages/best-of-law-2020/competition-law

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

https://europa.eu/european-union/topics/competition_en

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/82/competition-policy

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html

https://cg.cobiss.net/

http://www.azzk.me/jml/index.php

Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”


Zvanična literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo za studente druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo” 2019., autora prof. dr Stevana Lilića i prof. dr Dražena Cerovića. Izdavač udžbenika “Upravno pravo” je Službeni list Crne Gore.

“Upravno pravo” 2019., usklađeno je sa najnovijim zakonskim izmjenama u domenu uprave u Crnoj Gori i jedina je relevantna literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo.

Udžbenik je namijenjen studentima druge godine Osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika.

Udžbenik se može nabaviti u fotokopirnici “Prka”, ulica Jovana Tomaševića (zgrada preko puta mosta Milenijum), ili pozivom na broj 069 214 207, direktno od distributera.

Termini i načini održavanja predavanja u ljetnjem semestru 2021. godine


Posljednjih godinu dana, zbog vanrednih okolnosti na globalnom nivou, funkcionišemo po posebnim protokolima, kada su u pitanju predavanja, komunikacija i provjere znanja.

U tom smislu, ovdje “repostujem” link sa korisnim tehničkim informacijama, koji sam originalno postavio još 27. marta 2020. godine, uoči nastupanja vanrednih okolnosti, koje traju i danas:

Informacije o načinu održavanja predavanja i nastavnog procesa u svijetlu novonastale, vanredne situacije u obrazovnom sistemu

U nastavku su informacije i elektronske pozivnice za pristup predavanjima iu Upravnog prava, Prekršajnog prava i Prava konkurencije za ljetnji semestar 2021.

Predavanje iz predmeta Upravno pravo, Druga godina Osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Svake sedmice u petak, 11h, od 26. febuara do 28 maja , 2021, do daljnjeg 14 video konferencija.

POZIVNICA ZA ZOOM PREDAVANJA IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96236587143?pwd=UzdDQmN5MUlhR3NRRjVENmZDZ2ppZz09

Meeting ID: 962 3658 7143
Passcode: BJL0Ek

Predavanje iz predmeta Prekršajno pravo, Master studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Svake sedmice u četvrtak, 17h, od 25. febuara do 28 maja 2021, do daljnjeg 14 video konferencija

POZIVNICA ZA ZOOM PREDAVANJA IZ PREDMETA PREKRŠAJNO PRAVO:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95606842877?pwd=SUVneXBmaHQ4QVpYc1lWSlIyWjBlQT09

Meeting ID: 956 0684 2877
Passcode: EcGd7n

Predavanje iz predmeta Pravo konkurencije, Master studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Svake sedmice u četvrtak, 12h, od 25. febuara do 28 maja 2021, do daljnjeg 14 video konferencija

POZIVNICA ZA ZOOM PREDAVANJA IZ PREDMETA PRAVO KONKURENCIJE:

Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97197116178?pwd=UDhzRDZKNktaQVB4WE8zU2JaRkpIQT09

Meeting ID: 971 9711 6178
Passcode: 8rK5AK

Povodom Dana ljudskih prava 2020, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, održan okrugli sto sa dvije panel diskuije: Ljudska prava i zaštita podataka i Perspektive rodnog balansa u politici i liderstvu


U organizaciji Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, povodom 70 godina od proglašenja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 1950. godine, 10. decembra 2020. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, održan je okrugli sto sa dvije panel diskusije: 

Ljudska prava i zaštita podataka, učesnici su bili su prof. dr Dražen Cerović, Pravni fakultet, dr Dragan Prlja, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo, Beograd  i  Biljana Božić, rukovodilac odsjeka za slobodan pristup informacijama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobdan pristup informacijama i  mr Andrej Diligenski, doktorant Pravnih nauka iz domena zaštite podataka, Beč.

Drugi panel, bio je posvećen Perspektivama rodnog balansa u politici i liderstvu, panelisti su bili dr Ljiljana Jovanović, Centar za ljudska prava, H.E. Judy Rising Reinke, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Milena Bešić, direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, prof. dr Marijana Pajavančić, redovna profesorica Pravnog fakulteta u Novom Sadu, prof.dr Gordana Gasmi, Institut za uporedno pravo, Beograd. U okviru ovog panela, emitovane su video prezentacije poslanica Skupštine Crne Gore: prof. Aleksandre Vuković i prof. Božene Jelušić. Emitovan je i video prilog stavova o rodnoj ravnopravnosti pok. sudije Routh Bader Ginsburg, Supreme Court of the United States.

Odbrane seminarskih radova iz predmeta Ustavno procesno pravo, Upravno sudski postupak i postupak pred ombudsmanom


Odbrane seminarskih radova iz predmeta Ustavno procesno pravo, Upravno sudski postupak i postupak pred ombudsmanom, održaće se sjutra, u petak, 11. decembra 2020. od 16- 19h.

Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Odbrane seminarskih radova iz predmeta Upravno-sudski postupak, Postupak pred Ombudsmanom i Ustavno procesno pravo u 16h
Time: Dec 11, 2020 04:00 PM Europe/Podgorica

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95036263168?pwd=UWFOLzdQQTlHeGNjcUJuMm53aURNUT09

Meeting ID: 950 3626 3168
Passcode: nbuN70

WeChat komunikator


Zbog potrebe brze komunikacije u slučaju tehničkih poteškoća tokom održavanja video-nastave i lakšeg otklanjanja problema, molim studente da na svojoj telefonskoj ili/i kompjuterskoj platformi instaliraju WeChat aplikaciju koja je besplatna i savršena za “live” komunikaciju. Nakon instalacije, napravićemo grupe za komunikaciju u realnom vremenu.

Kompletno uputstvo može se naći na sljedećem web linku:

https://cerovic.wordpress.com/2020/03/27/informacije-o-nacinu-odrzavanja-predavanja-i-nastavnog-procesa-u-svijetlu-novonastale-vanredne-situacije-u-obrazovnom-sistemu/

Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo, Specijalističke studije, petak, 13. novembar u 16:15h


Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo, Specijalističke studije, petak, 13. novembar u 16:15h
Time: Nov 13, 2020 04:15 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94935928993?pwd=L2w3ems0U3pCNXR0dHhkSnp5OGg1Zz09

Meeting ID: 949 3592 8993
Passcode: SedDk7

Predavanje iz izbornog predmeta Postupak pred ombudsmanom, četvrtak, 12. novembar u 17:15h


Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje iz izbornog predmeta Postupak pred ombudsmanom, četvrtak, 12. novembar u 17:15h
Time: Nov 12, 2020 05:15 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95381938571?pwd=VmZ0VS9tMXpxZjBVbEUxSGk1cHI0QT09

Meeting ID: 953 8193 8571
Passcode: i2WzW6

Odlaganje predavanja iz predmeta Ustavno procesno pravo


Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo koje je rasporedom predviđeno za danas, odlaže se za sljedeći petak u standardnom terminu.

Od narednog petka, održavaće se elektronskim putem, posredstvom aplikacije Zoom. Uputstva za njenu instalaciju i korišćenje, nalaze se u mojim prethodnim “postovima”, iz prethodnog semestra, na ovom web portalu.

Pratite i narednih dana informacije na http://www.drazencerovic.me

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović

Odlaganje predavanja iz predmeta Upravno-sudski postupak i Postupak pred ombudsmanom


Predavanja iz predmeta Upravno-sudski postupak i Postupak pred ombudsmanom, koja su rasporedom predviđena za danas, odlažu se za sljedeći četvrtak u standardnom terminu.

Od narednog četvrtka, održavaće se elektronskim putem, posredstvom aplikacije Zoom. Uputstva za njenu instalaciju i korišćenje, nalaze se u mojim prethodnim “postovima”, iz prethodnog semestra, na ovom web portalu.

Pratite i narednih dana informacije na http://www.drazencerovic.me

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović

Provjera akademskih (…ucg.ac.me) e-mail naloga i tehnička priprema za “B” protokol (nastavu elektronskim putem) usljed pogoršane epidemiološke situacije


Pozivam studente, koji u ovom semestru na Specijalističkim studijama Pravnog fakulteta prate predavanja iz predmeta Ustavno procesno pravo, Postupak pred ombudsmanom i Upravno-sudski postupak, da provjere parametre (usermame i password) za svoje akademske e-mail naloge.

Potrebno je otvoriti ovaj link: https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1263&objava_id=69864 i provjeriti svoj e-mail nalog. Ukoliko neko od studenata još uvijek nema otvoren akademski e-mail nalog, potrebno je da kontaktira sistem-administratora Ivana Simonovića, na način, objašnjen u uputstvu sa gornjeg linka.

Ova obavezna tehnička priprema je preduslov za aktiviranje planiranog protokola on-line nastave, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, koji smo razmatrali početkom semestra.

U narednim danima i sedmicama, pratite dalja uputstva na ovom web sajtu.

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović

Raspored polaganja u septembarskom roku 2020. za sve ispite


Ustavno procesno pravo – 1. septembar 2020. u 10h i 24. septembar u 10h.

Postupak pred ombudsmanom – 1. septembar u 10:30h i 24. septembar u 10:30h.

Upravno-sudski postupak –1. septembar u 10:30h i 24. septembar u 10:30h.

Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava – 1. septembar u 10h i 24. septembar u 10h.

Upravno pravo – 1. septembar u 11h i 24. septembar u 11h. (Dvije grupe – I grupa od 5/18 do 263/17 u 11h i II grupa od 251/17 do 93/02 u 11:30h.

Upravno pravo i upravni postupak B. i K. – 1. septembar u 12h i 24. Septembar u 12h.

Upravno pravo i upravni postupak – 1. septembar u 12h i 24. septembar u 12h

Upravno pravo BP – 1. septembar u 13h i 24. septembar u 13h.

Policijsko pravo – 2. septembar u 11h i 24. septembar u 12h.

Bezbjednosni menadžment – 2. septembar u 12h i 24. septembar u 12h.

Zakljucne ocjene iz predmeta Upravno pravo, junsko- julski rok


Zakljucne ocjene iz predmeta Upravno pravo, junsko- julski rok

Pojedini studenti, koji su polagali samo jedan dio gradiva se moguće ne nalaze u ovom spisku, jer nemaju uslov za formiranje ocjene dok ne polože nedostajući dio gradiva.

Par studenata nema u spisku za finalne ocjene, a bilo ih je u spisku za kolokvijum početkom semestra. U takvim slučajevima treba provjeriti obaveze prema Studentskoj službi.

Studenti, pored čijeg imena u spisku, pored ocjene stoji zvjezdica, pokušali su pismeni ispit položiti na osnovu prevarnih radnji i kao takvi podliježu disciplinskoj odgovornosti.

Popravni završnog ispita, Upravno pravo


I grupa – petak, 17. jul u 8h, od rednog broja u spisku 1 do 70, odnosno od br. index-a 242-2019 do 99-2018.

II grupa – petak, 17. jul u 9:30h, od rednog broja u spisku 71 do 140, odnosno od br. index-a 102-2018 do 72-2017.

III grupa – petak, 17. jul u 11h, od rednog broja u spisku 141 do 194, odnosno od br. index-a 76-2017 do 263-2017.

IV grupa – petak, 17. jul u 12:30h, starije generacije studenata.