Upravno pravo, Popravni kolokvijum, Proljećni semestar 2021., raspored po grupama


Grupa I – petak, 07. maj u 8:00h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 45 / 2019, Sala 1;

Grupa I – petak, 07. maj u 8:00h, studenti sa brojem indeksa od 95 / 2019  do 148 / 2019, Sala 1;

Grupa I – petak, 07. maj u 8:00h, studenti sa brojem indeksa od 149 / 2019 do 201 / 2019, Sala 1;

Grupa II – petak, 07. maj u 08:45h, studenti sa brojem indeksa od 203 / 2019 do 50 / 2018, Sala 3;

Grupa II – petak, 07. maj u 08:45h, studenti sa brojem indeksa od 51 / 2018 do 191 / 2018, Sala 3;

Grupa II – petak, 07. maj u 8:45h, studenti sa brojem indeksa od 46 / 2019  do 94 / 2019, Sala 3;

Grupa III – petak, 07. maj u 09:30h, studenti sa brojem indeksa od 193 / 2018  do 263 / 2017, Sala 3.

Grupa III – petak, 07. maj u 09:30h, studenti neobuhvaćeni gore navedenim grupama, sa brojem indeksa 2017. godine ili prije godine 2017., sala 3.

NAPOMENA: Upotreba nedozvoljenih sredstava u cilju pokušaja polaganja ispita na prevaran način, podliježe primjeni strogih disciplinskih mjera.

Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravno pravo, Osnovne studije, Proljećni semestar 2021.


Ukupno osam testova je predato bez unesenih brojeva indeksa, ili sa, u tolikoj mjeri nečitkim unosom imena i broja, da je apsolutno nemoguće utvrditi identitet. U okviru tih osam testova je i par onih u koje je namjerno unesen nepostojeći broj indeksa i ime. Saglasno pravilima, pomenuti testovi se poništavaju.

Upravno pravo, kolokvijum, Proljećni semestar 2021., raspored po grupama


Grupa I – petak, 23. april u 9:15h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 45 / 2019, Sala 1;

Grupa I – petak, 23 . april u 9:15h, studenti sa brojem indeksa od 46 / 2019  do 94 / 2019, Sala 2;

Grupa I – petak, 23 . april u 9:15h, studenti sa brojem indeksa od 95 / 2019  do 148 / 2019, Sala 3;

Grupa II – petak, 23 . april u 10:00h, studenti sa brojem indeksa od 149 / 2019 do 201 / 2019, Sala 1;

Grupa II – petak, 23 . april u 10:00h, studenti sa brojem indeksa od 203 / 2019 do 50 / 2018, Sala 2;

Grupa II – petak, 23 . april u 10:00h, studenti sa brojem indeksa od 51 / 2018 do 191 / 2018, Sala 3;

Grupa II – petak, 23 . april u 10:45h, studenti sa brojem indeksa od 193 / 2018  do 263 / 2017, Sala 4.

Grupa III – petak, 23 . april u 10:45h, studenti neobuhvaćeni gore navedenim grupama, sa brojem indeksa 2017. godine ili prije godine 2017., sala 4.

NAPOMENA: Upotreba nedozvoljenih sredstava u cilju pokušaja polaganja ispita na prevaran način, podliježe primjeni disciplinskih mjera.

Korisni linkovi za istraživanja i pripremu tema za seminarske radove i praktičnu nastavu iz Prava konkurencije, Master studije, Poslovno pravo


https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo1_6308/

https://www.casemine.com/

https://scholar.google.com/

https://www.academia.edu/

https://www.researchgate.net/

https://www.ceeol.com/

https://www.jstor.org/

https://cadmus.eui.eu/handle/1814/1925

http://competitionlawblog.kluwercompetitionlaw.com/

https://academic.oup.com/journals/pages/best-of-law-2020/competition-law

https://eur-lex.europa.eu/homepage.html

https://europa.eu/european-union/topics/competition_en

https://www.europarl.europa.eu/factsheets/en/sheet/82/competition-policy

https://ec.europa.eu/competition/antitrust/overview_en.html

https://cg.cobiss.net/

http://www.azzk.me/jml/index.php

Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”


Zvanična literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo za studente druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo” 2019., autora prof. dr Stevana Lilića i prof. dr Dražena Cerovića. Izdavač udžbenika “Upravno pravo” je Službeni list Crne Gore.

“Upravno pravo” 2019., usklađeno je sa najnovijim zakonskim izmjenama u domenu uprave u Crnoj Gori i jedina je relevantna literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo.

Udžbenik je namijenjen studentima druge godine Osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika.

Udžbenik se može nabaviti u fotokopirnici “Prka”, ulica Jovana Tomaševića (zgrada preko puta mosta Milenijum), ili pozivom na broj 069 214 207, direktno od distributera.

Termini i načini održavanja predavanja u ljetnjem semestru 2021. godine


Posljednjih godinu dana, zbog vanrednih okolnosti na globalnom nivou, funkcionišemo po posebnim protokolima, kada su u pitanju predavanja, komunikacija i provjere znanja.

U tom smislu, ovdje “repostujem” link sa korisnim tehničkim informacijama, koji sam originalno postavio još 27. marta 2020. godine, uoči nastupanja vanrednih okolnosti, koje traju i danas:

Informacije o načinu održavanja predavanja i nastavnog procesa u svijetlu novonastale, vanredne situacije u obrazovnom sistemu

U nastavku su informacije i elektronske pozivnice za pristup predavanjima iu Upravnog prava, Prekršajnog prava i Prava konkurencije za ljetnji semestar 2021.

Predavanje iz predmeta Upravno pravo, Druga godina Osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Svake sedmice u petak, 11h, od 26. febuara do 28 maja , 2021, do daljnjeg 14 video konferencija.

POZIVNICA ZA ZOOM PREDAVANJA IZ PREDMETA UPRAVNO PRAVO:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/96236587143?pwd=UzdDQmN5MUlhR3NRRjVENmZDZ2ppZz09

Meeting ID: 962 3658 7143
Passcode: BJL0Ek

Predavanje iz predmeta Prekršajno pravo, Master studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore
Svake sedmice u četvrtak, 17h, od 25. febuara do 28 maja 2021, do daljnjeg 14 video konferencija

POZIVNICA ZA ZOOM PREDAVANJA IZ PREDMETA PREKRŠAJNO PRAVO:

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95606842877?pwd=SUVneXBmaHQ4QVpYc1lWSlIyWjBlQT09

Meeting ID: 956 0684 2877
Passcode: EcGd7n

Predavanje iz predmeta Pravo konkurencije, Master studije Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore

Svake sedmice u četvrtak, 12h, od 25. febuara do 28 maja 2021, do daljnjeg 14 video konferencija

POZIVNICA ZA ZOOM PREDAVANJA IZ PREDMETA PRAVO KONKURENCIJE:

Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/97197116178?pwd=UDhzRDZKNktaQVB4WE8zU2JaRkpIQT09

Meeting ID: 971 9711 6178
Passcode: 8rK5AK

Povodom Dana ljudskih prava 2020, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, održan okrugli sto sa dvije panel diskuije: Ljudska prava i zaštita podataka i Perspektive rodnog balansa u politici i liderstvu


U organizaciji Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, povodom 70 godina od proglašenja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 1950. godine, 10. decembra 2020. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, održan je okrugli sto sa dvije panel diskusije: 

Ljudska prava i zaštita podataka, učesnici su bili su prof. dr Dražen Cerović, Pravni fakultet, dr Dragan Prlja, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo, Beograd  i  Biljana Božić, rukovodilac odsjeka za slobodan pristup informacijama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobdan pristup informacijama i  mr Andrej Diligenski, doktorant Pravnih nauka iz domena zaštite podataka, Beč.

Drugi panel, bio je posvećen Perspektivama rodnog balansa u politici i liderstvu, panelisti su bili dr Ljiljana Jovanović, Centar za ljudska prava, H.E. Judy Rising Reinke, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Milena Bešić, direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, prof. dr Marijana Pajavančić, redovna profesorica Pravnog fakulteta u Novom Sadu, prof.dr Gordana Gasmi, Institut za uporedno pravo, Beograd. U okviru ovog panela, emitovane su video prezentacije poslanica Skupštine Crne Gore: prof. Aleksandre Vuković i prof. Božene Jelušić. Emitovan je i video prilog stavova o rodnoj ravnopravnosti pok. sudije Routh Bader Ginsburg, Supreme Court of the United States.

Odbrane seminarskih radova iz predmeta Ustavno procesno pravo, Upravno sudski postupak i postupak pred ombudsmanom


Odbrane seminarskih radova iz predmeta Ustavno procesno pravo, Upravno sudski postupak i postupak pred ombudsmanom, održaće se sjutra, u petak, 11. decembra 2020. od 16- 19h.

Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Odbrane seminarskih radova iz predmeta Upravno-sudski postupak, Postupak pred Ombudsmanom i Ustavno procesno pravo u 16h
Time: Dec 11, 2020 04:00 PM Europe/Podgorica

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95036263168?pwd=UWFOLzdQQTlHeGNjcUJuMm53aURNUT09

Meeting ID: 950 3626 3168
Passcode: nbuN70

WeChat komunikator


Zbog potrebe brze komunikacije u slučaju tehničkih poteškoća tokom održavanja video-nastave i lakšeg otklanjanja problema, molim studente da na svojoj telefonskoj ili/i kompjuterskoj platformi instaliraju WeChat aplikaciju koja je besplatna i savršena za “live” komunikaciju. Nakon instalacije, napravićemo grupe za komunikaciju u realnom vremenu.

Kompletno uputstvo može se naći na sljedećem web linku:

https://cerovic.wordpress.com/2020/03/27/informacije-o-nacinu-odrzavanja-predavanja-i-nastavnog-procesa-u-svijetlu-novonastale-vanredne-situacije-u-obrazovnom-sistemu/

Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo, Specijalističke studije, petak, 13. novembar u 16:15h


Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo, Specijalističke studije, petak, 13. novembar u 16:15h
Time: Nov 13, 2020 04:15 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94935928993?pwd=L2w3ems0U3pCNXR0dHhkSnp5OGg1Zz09

Meeting ID: 949 3592 8993
Passcode: SedDk7

Predavanje iz izbornog predmeta Postupak pred ombudsmanom, četvrtak, 12. novembar u 17:15h


Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje iz izbornog predmeta Postupak pred ombudsmanom, četvrtak, 12. novembar u 17:15h
Time: Nov 12, 2020 05:15 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95381938571?pwd=VmZ0VS9tMXpxZjBVbEUxSGk1cHI0QT09

Meeting ID: 953 8193 8571
Passcode: i2WzW6