Odbrane seminarskih radova iz predmeta Upravno sudski postupak u 15:15h


Prof. dr Dražen Cerović – Secure Video Conference is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Prof. dr Dražen Cerović – Secure Video Conference's Zoom Meeting
Time: Nov 26, 2021 15:15 Budapest

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/2401192276?pwd=MjBaTUJHME9yUnR3VTRNVlRjRUhEdz09

Meeting ID: 240 119 2276
Passcode: 072655

Odbrane seminarskih radova iz predmeta Postupak pred ombudsmanom


Odbrane seminarskih radova iz predmeta Postupak pred ombudsmanom, održaće se 25. novembra i 2. decembra u 18h.

Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Prof. dr Dražen Cerović's Zoom Meeting
Time: Nov 25, 2021 06:00 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/93389217598?pwd=c3hxcDJZY1NsUGJ0eDdlSFlKOTV3Zz09

Meeting ID: 933 8921 7598
Passcode: z3KSXJ

Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Upravno pravo, Septembar 2021.


Grupa I – četvrtak, 9. septembar u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 106 / 2019Sala 1;

Grupa II – četvrtak, 9. septembar u 11:00h , studenti sa brojem indeksa od 112 / 2019  do 221 / 2019Sala 2;

Grupa III – četvrtak, 9. septembar u 11:00h , studenti sa brojem indeksa od 228 / 2019 do 263 / 2017, Sala 3;

Ostatak generacije 2017 i generacije prije nje, odgovaraju u Grupi III.

Upravno pravo, popravni završnoga ispita 2021.


Grupa I – petak, 2. jul u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 45 / 2019Sala 1;

Grupa I – petak, 2. jul u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 95 / 2019  do 148 / 2019Sala 2;

Grupa I – petak, 2. jul u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 149 / 2019 do 201 / 2019, Sala 3;

Grupa II – petak, 2. jul u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 203 / 2019 do 50 / 2018, Sala 1;

Grupa II – petak, 2. jul u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 51 / 2018 do 191 / 2018, Sala 2;

Grupa II – petak, 2. jul u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 46 / 2019  do 94 / 2019Sala 3;

Grupa III – petak, 2. jul u 12:30h, studenti sa brojem indeksa od 193 / 2018  do 263 / 2017, Sala 1.

Grupa III – petak, 2. jul u 12:30h , studenti neobuhvaćeni gore navedenim grupama, sa brojem indeksa 2017. godine ili prije godine 2017., sala 3.

NAPOMENA: Upotreba nedozvoljenih sredstava u cilju pokušaja polaganja ispita na prevaran način, podliježe primjeni strogih disciplinskih mjera.

Upravno pravo, Završni ispit 2021.


Grupa I – petak, 11. jun u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 45 / 2019Sala 1;

Grupa I – petak, 11. jun u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 95 / 2019  do 148 / 2019Sala 2;

Grupa I – petak, 11. jun u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 149 / 2019 do 201 / 2019, Sala 3;

Grupa II – petak, 11. jun u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 203 / 2019 do 50 / 2018, Sala 1;

Grupa II – petak, 11. jun u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 51 / 2018 do 191 / 2018, Sala 2;

Grupa II – petak, 11. jun u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 46 / 2019  do 94 / 2019Sala 3;

Grupa III – petak, 11. jun u 12:30h, studenti sa brojem indeksa od 193 / 2018  do 263 / 2017, Sala 1.

Grupa III – petak, 11. jun u 12:30hstudenti neobuhvaćeni gore navedenim grupama, sa brojem indeksa 2017. godine ili prije godine 2017., sala 3.

NAPOMENA: Upotreba nedozvoljenih sredstava u cilju pokušaja polaganja ispita na prevaran način, podliježe primjeni strogih disciplinskih mjera.

Konsultacije u vezi sa diplomskim radovima


Konsultacije u vezi sa diplomskim radovima, održaće se sjutra, 2. juna 2021. u 11h, posredstvom Zoom komunikatora.

U Prilogu je link za audio-video konekciju.

Prof. dr Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Prof. dr Dražen Cerović's Zoom Meeting – konsultacije u vezi diplomskih radova
Time: Jun 2, 2021 11:00 AM Belgrade, Bratislava, Ljubljana

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/91202632541?pwd=dWNqS0V5aHpEMm5yK1dSdHltRWQ5QT09

Meeting ID: 912 0263 2541
Passcode: P8a4ve

Termini završnih i popravnih ispita u junsko-julskom roku 2021.


Prekršajno pravo, Master studije, 10. jun i 24. jun 2021. u 12h.

Pravo konkurencije, Master studije, 24. jun u 11h i 1. jul u 12h.

Upravno pravo, Osnovne studije, 11. jun i 2. jul u 11h.

Upravno pravo, odjeljenje Bijelo Polje, 9. jun, 7 jul 2021. u 11h

Policijsko pravo, 11. jun i 2. jul 2021. u 13h

Upravno pravo i upravni postupak, 11. jun i 2. jul 2021. u 13h

Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava, 11. jun i 2. jul 2021. u 13h .

Upravno pravo, Popravni kolokvijum, Proljećni semestar 2021., raspored po grupama


Grupa I – petak, 07. maj u 8:00h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 45 / 2019, Sala 1;

Grupa I – petak, 07. maj u 8:00h, studenti sa brojem indeksa od 95 / 2019  do 148 / 2019, Sala 1;

Grupa I – petak, 07. maj u 8:00h, studenti sa brojem indeksa od 149 / 2019 do 201 / 2019, Sala 1;

Grupa II – petak, 07. maj u 08:45h, studenti sa brojem indeksa od 203 / 2019 do 50 / 2018, Sala 3;

Grupa II – petak, 07. maj u 08:45h, studenti sa brojem indeksa od 51 / 2018 do 191 / 2018, Sala 3;

Grupa II – petak, 07. maj u 8:45h, studenti sa brojem indeksa od 46 / 2019  do 94 / 2019, Sala 3;

Grupa III – petak, 07. maj u 09:30h, studenti sa brojem indeksa od 193 / 2018  do 263 / 2017, Sala 3.

Grupa III – petak, 07. maj u 09:30h, studenti neobuhvaćeni gore navedenim grupama, sa brojem indeksa 2017. godine ili prije godine 2017., sala 3.

NAPOMENA: Upotreba nedozvoljenih sredstava u cilju pokušaja polaganja ispita na prevaran način, podliježe primjeni strogih disciplinskih mjera.