Rezultati popravnog završnog ispita iz predmeta Upravno i prekršajno pravo na Policijskoj akademiji Crne Gore


Rezultati popravnog završnog ispita iz predmeta Upravno i prekršajno pravo na Policijskoj akademiji Crne Gore

NAPOMENA: Ocjene na popravnom završnog ispita su izražene slovno (A-10, B-9, C-8, D-7, E-6, F-5).

Konačne ocjene sa integrisanim poenima će biti objavljene na oglasnoj tabli Policijske akademije, nakon što kolega Boban Šaranović “sravni” broj poena sa rezultatima testa iz Prekršajnog prava.

Čestitam polaznicima ove generacije Policijske akademije na uspješno urađenom testu u dijelu predmeta Upravno pravo i želim svaku sreću i uspjeh u daljem školovanju!

Prof. dr Dražen Cerović

Zaključne ocjene iz svih predmeta


Nakon objavljenih rezultata, sa kompletnim pregledom rada i ocjena koje su studenti dobili iz svih predmeta, tokom ljetnjeg semestra,u nastavku slijedi pravilo za formiranje ocjena.

Primjer formiranja zaključne ocjene 1: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, a ocjenu “C” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. Zbog činjenice da je gradivo iz svih predmeta raspoređeno na adekvatan način, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti prosječnu (srednju) ocjenu, a to bi u gore navedenom primjeru bila ocjena “D”.

Primjer formiranja zaključne ocjene 2: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, i  ocjenu “E” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. U tom slučaju, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti prosječnu (srednju) ocjenu, a to bi u gore navedenom primjeru bila ocjena “E”.

Primjer formiranja zaključne ocjene 3: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, i  ocjenu “F” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. U tom slučaju, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti ocjenu “F”, jer nije zadovoljio kriterijum minamalne, prelazne ocjene iz oba dijela gradiva. Svaki student u takvom slučaju ima pravo polagati nedostajući dio gradiva u dopunskom, avgustovskom roku, i ukoliko položi, dakle, dobije prelaznu ocjenu, ona će mu biti uračunata, skupa sa drugom ocjenom, po gore navedenom modelu zaključivanja ocjena.

Primjer izlaska na popravni termin zbog povećanja nivoa ocjene: Student koji ima dvije različite ocjene na dvije provjere znanja, npr. “C” za prvi dio gradiva, a “A” za drugi dio gradiva. Njegova prosječna (srednja) ocjena je u tom slučaju “B”. U slučaju da želi povećati nivo zaključne ocjene na “A”, treba odgovarati prvi dio gradiva, na kome je dobio nižu ocjenu (“C”) i pri tome pokazati najviši nivo znanja, kako bi mu bila zaključena ukupna ocjena “A”. Istovjetna formula važi i za povećanje nivoa ocjene na “B”, “C” i “D”, shodno potrebnom nivou iskazanog znanja za svaku od navedenih ocjena.

Bonus – seminarski rad: Studenti, koji su odbranili seminarski rad, ali samo oni, čija je odbrana bila odlična, besprijekorna (shodno dogovoru sa predavanja), u slučaju da se nalaze na granici između niže i više ocjene, dobiće zaključnu ocjenu višeg nivoa.

Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, Završni ispit


Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, Završni ispit, održaće se u petak, 17. juna u 11h.

Raspored po grupama:

I Grupa: Studenti sa brojem index-a od: 3 – 2013 do 127 – 2012, odnosno od rednog broja u spisku 1 do 125, u 11h;

II Grupa: Studenti sa brojem index-a od: 129 – 2012 do 188 – 2009, odnosno od rednog broja u spisku 126 – 252 u 11:45h;

Završni ispit iz predmeta Ustavno pravo, Opšti smjer


Završni ispit iz predmeta Ustavno pravo, Opšti smjer, održaće se u četvrtak, 16-tog juna 2016.

Grupa I – Studenti sa brojem index-a od 1 – 2015 do 66 – 2015, odnosno po rednom broju, od 1 – 66, polagaće kolokvijum u 11:15h

Grupa II – Studenti sa brojem index-a od 67 – 2015 do 81 -2000, odnosno po rednom broju, od 67 – 132, polagaće kolokvijum u 12h

Raspored po grupama za Završni ispit iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, petak, 10. juna 2016.


Završni ispit iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se u petak, 10. juna 2016.

Prva grupa: Studenti sa brojem index-a od: 124 – 2015 do 123 – 2014, odnosno od rednog broja 1 do 100, u 11h;

Druga grupa: Studenti sa brojem index-a od: 125 – 2014 do 129 – 2013, odnosno od rednog broja 101 – 200 u 11:30h;

Treća grupa: Studenti sa brojem index-a od: 133 – 2013 do 250 – 2012 , odnosno od rednog broja 201 – 300 u 12h;

Četvrta grupa: Studenti sa brojem index-a od: 251 – 2012 do 236 – 1995, odnosno od rednog broja 301 – 476 u 12:30h.

Termini Završnog ispita i Popravnog završnog ispita iz predmeta Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Završni ispit iz predmeta Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u ponedjeljak, 13. juna 2016. u 11h.

Popravni završni ispit iz predmeta Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u ponedjeljak, 20. juna 2016. u 11h.

Ustavno pravo – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, Završni ispit i Popravni završnog ispita


Završni ispit iz predmeta Ustavno pravo – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u četvrtak, 2. juna 2016. u 11h.

Popravni završnog ispita, održaće se u četvrtak, 9. juna 2016. u 11h.

Grupa I – Studenti sa brojem index-a od 1 – 2015 do 51 – 2015, odnosno po rednom broju, od 1 – 51, polagaće kolokvijum u 11:15h

Grupa II – Studenti sa brojem index-a od 52 – 2015   do 19 – 2013, odnosno po rednom broju, od 52 – 102, polagaće kolokvijum u 12:15h