Upravno pravo – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Upravno pravo – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Pitanja za spremanje kolokvijuma I iz predmeta Upravno pravo:

 1.     Pojam upravnog prava
 2.     Teorijski pojam uprave
 3.     Pozitivno pravni pojam uprave
 4.     Pojam upravnog prava
 5.     Uprava i podjela vlasti
 6.     Pravna država, legalitet i legitimitet upravnog djelovanja
 7.     Upravna funkcija (uprava kao vlast)
 8.     Upravna djelatnost (uprava kao javna služba) – tzv. teorija javnih službi Leona Digija
 9.     Organizacioni pojam uprave
 10.     Pojam i elementi organizacije
 11.     Principi organizacionog povezivanja
 12.     Realni i teritorijalni princip
 13.     Inokosni i kolegijalni princip
 14.     Hijerarhijski princip i subordinacija (opšti i posebni režim subordinacije)
 15.     Etika u upravi
 16.     Centralizacija i decentralizacija
 17.     Lokalna samouprava
 18.     Vršioci uprave – subjekti ovlašćeni za vršenje upravne djelatnosti
 19.     Odnos upravnog prava prema drugim granama prava.
 20.     Osnovni instituti upravnog prava
 21.     Opšta obilježja i vrste izvora upravnog prava
 22.     Materijalni i formalni izvor prava
 23.     Ustav kao izvor upravnog prava
 24.     Zakon kao izvor upravnog prava
 25.     Podzakonski opšti akti kao izvor upravnog prava
 26.     Podzakonski opšti akti organa uprave kao izvor upravnog prava
 27.     Podzakonski akti uprave
 28.     Pravilnik, naredbe i uputstva
 29.     Sudska i upravna praksa kao izvor upravnog prava
 30.     Pojam i vrste upravnog postupka
 31.    Osnovna nacela opsteg upravnog postupka
 32.    Nacelo zakonitosti i nacelo samostalnosti u rjesavanju
 33.   Nacelo zastite prava gradjana i zastita javnog interesa i nacelo efikasnosti i nacelo ekonomicnosti postupka
 34.   Nacelo materijalne istine, načelo saslusanja stranke i nacelo (slobodne) ocjene dokaza
 35.   Pravo na zalbu (nacelo dvostepenosti)
 36.   Duznost stranke da govori istinu
 37.   Pomoc neukoj stranci i upotreba jezika i pisama
 38.   Nadleznosti za vodjenje upravnog postupka
 39.   Odredjivanje stvarne nadleznosti po ZUP-u
 40.   Odredjivanje mjesne nadleznosti po ZUP-u
 41.   Izuzece sluzbenog lica
 42.   Ucesnici u upravnom postupku
 43.   Rokovi i povracaj u predjasnje stanje
 44.   Troskovj upravnog postupka
 45.   Faze upravnog postupka
 46.   Pravostepeni upravni postupak
 47.   Pokretanje upravnog postupka
 48.   Poravnanje u upravnom postupku
 49.   Skraceni i posebni ispitni postupak
 50.   Prethodno pitanje u upravnom postupku
 51.   Usmena rasprava u upravnom postupku
 52.   Dokazi u upravnom postupku
 53.   Isprave u upravnom postupku
 54.   Svjedoci u upravnom postupku
 55.   Vjestaci u upravnom postupku

Litaratura:  Stevan Lilić, Upravno pravo, Beograd 2009 (ili bilo koje izdanje nakon 2006); Zakon o opštem upravnom postupku Crne Gore (‘Službeni list RCG’, broj 60/03)