Kolokvijum I iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici – Opšti smjer


Kolokvijum I iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici – Opšti smjer, počinje 31. marta 2010. u 12h u sali II.

Raspored po grupama:

I grupa – 31. mart 2010. u 12h – studenti sa brojem indexa od 323/09 do 118/08

II grupa – 01. april 2010. u 11h – studenti sa brojem indexa od119/08 do 243/08

III grupa – 13. april 2010. u 11h – studenti sa brojem indexa od245/08 do 332/07

IV grupa – 14. april 2010. u 11h – studenti sa brojem indexa od 338/07 do 55/90

Studenti su dužni poštovati raspored po grupama. U protivnom predmetni profesor neće ispitivati studente van njihovog, unaprijed predvidjenog mjesta u konkretnoj grupi.