Kolokvijum II iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici – Opšti smjer


Kolokvijum II iz predmeta Upravno pravo na Pravnom fakultetu u Podgorici – Opšti smjer, održaće se 17, 18, 19 i 20. maja 2010.

I grupa – 17. maj 2010. u 11h – studenti sa brojem indexa od 323/09 do 118/08

II grupa – 18. maj 2010. u 11h – studenti sa brojem indexa od119/08 do 243/08

III grupa – 19. maj 2010. u 11h – studenti sa brojem indexa od245/08 do 332/07

IV grupa – 20. maj 2010. u 11h – studenti sa brojem indexa od 338/07 do 55/90

Studenti su dužni poštovati raspored po grupama. U protivnom predmetni profesor neće ispitivati studente van njihovog unaprijed predvidjenog mjesta u konkretnoj grupi.