Postupak pred ombudsmanom – Seminarski radovi


Seminarski radovi iz predmeta Postupak pred ombudsmanom, braniće se u terminu predavanja, počev od danas, 23. novembra 2010. Student kome je odbrana konkretnog dana, tom prilikom dostavlja rad na uvid u pismenoj formi (nije potrebno koričiti rad). Odbrane će se odvijati po redosljedu i kriterijumu vremena koje je prošlo od momenta prijave.
Studentu koji ne odbrani seminarski rad u predviđenom periodu, ocjena će se formirati, polazeći isključivo od odgovora na pitanja iz gradiva. Studenti koji odgovaraju za ocjene A i B, obavezni su da odbrane seminarski rad.

Kolokvijum II iz predmeta Upravno procesno pravo – Raspored po grupama


Kriterijum rasporeda po grupama je broj indexa. Kao što je bilo i kod kolokvijuma I, odgovaraće najprije studenti sa starijim brojevima index-a, pa redosljedom sve do 2008. (npr. 1994, 1995….2000, 2001, 2002….2007, 2008)

Način polaganja kolokvijuma je usmenim putem. Iz tog razloga je podijeljen na 4 dana, u kojima se ne poklapa sa drugim kolokvijumima i barem po par dana je udaljen od ostalih, kako studenti ne bi imali problema sa spremanjem i obnavljanjem gradiva.

I grupa – studenti od broja index-a 334/07 do 93/92, srijeda, 24. novembar 2010. u 15h;

II grupa – studenti od broja index-a 229/08 do 332/07, 29. novembar 2010. u 11:30h;

III grupa – studenti od broja index-a 91/08 do 228/08, utorak, 30. novembar 2010. u 11:30h;

IV grupa – studenti od broja index-a 302/10 do 89/08, srijeda, 1. decembar 2010. u 15h.

Predavanje iz predmeta Postupak pred Ombudsmanom


Predavanje iz predmeta Postupak pred Ombudsmanom, po rasporedu predviđeno za sjutra (utorak), 9. novembar 2010. u 16h, neće biti održano zbog mojeg službenog odsustva iz Podgorice. Nastava će biti redovno održana narednog utorka. Toga dana ćemo imati i prve odbane seminarskih radova. Zamolio bih prvih 5 studenata koji brane radove, da se pripreme za odbranu za utorak, 16. novembar 2010. u 16h. To su:
Ivan Abramović 06-18
Jasna Suntic 225/06
Maja Joksimovic 29/06
Maida Sukurica 111/06
Nikola Dubljevic 25-2007