Završni ispit iz predmeta Upravno procesno pravo


Završni ispit iz predmeta Upravno procesno pravo, održaće se: 15., 20., 21., 22. decembra 2010.

Raspored po grupama:

I grupa – studenti od broja index-a 334/07 do 93/92, srijeda, 15. decembar 2010. u 11h;

II grupa – studenti od broja index-a 229/08 do 332/07, poneđeljak, 20. decembar 2010. u 11:00h;

III grupa – studenti od broja index-a 91/08 do 228/08, utorak, 21. decembar 2010. u 11:00h;

IV grupa – studenti od broja index-a 302/10 do 89/08, srijeda, 22. decembar 2010. u 11:00h.

Redovna sesija Debatnog kluba Pravnog fakulteta – četvrtak, 2. decembar 2010., tema: “Afera Vikiliks – zloupotreba obavještajnih podataka”


Redovna sesija Debatnog kluba Pravnog fakulteta – četvrtak, 2. decembar 2010., sala 5 Pravnog fakulteta – “Valtazar Bogišić”, tema: “Afera Vikiliks – zloupotreba obavještajnih podataka”.