Zaključne ocjene iz predmeta Upravno pravo – Budva


Zaključne ocjene iz predmeta Upravno pravo – Budva

1. Mršulja Marko 10/65 – ocjena D
2. Perović Vesna 10/98 – ocjena E
3. Rutović Vukica 09/1 – ocjena A
4. Nerandžić Milena 09/10 – ocjena
5. Vukčević Željko 08/13 – ocjena C
6. Lukačević Tatjana 09/14 – ocjena D
7. Ostojić Andreja 09/123 – ocjena D
8. Boljević Jelena 09/26 – ocjena D
9. Strugar Jovana 09/27 – ocjena C
10. Perović Marijana 09/29 – ocjena B
11. Tešović Bojan 09/31 – ocjena E
12. Popović Tamara 09/32 – ocjena C
13. Lazović Sanja 09/35 – ocjena E
14. Peličić Emir 09/38 – ocjena D
15. Marinović Jelena 09/40 – ocjena B
16. Borilović Marina 09/44 – ocjena C
17. Janošević Milica 09/45 – ocjena D
18. Bajković Jovana 09/53 – ocjena D
19. Kostić Mirko 09/54 – ocjena F
20. Milić Ivana 09/55 – ocjena B
21. Martinović Marko 09/57 – ocjena E
22. Manojlović Jovana 09/58 – ocjena F
23. Janović Vanja 09/60 – ocjena B
24. Samardžić Sonja 09/01 – ocjena D
25. Stojanović Tamara 09/62 – ocjena C
26. Samardžić Biljana 09/64 – ocjena C
27. Samardžić Gorica 09/65 – ocjena A
28. Kastratović Desa 09/66 – ocjena C
29. Mišović Tamara 09/70 – ocjena F
30. Bulajić Jelena 09/72 – ocjena E
31. Lutovac Ana 09/76 – ocjena D
32. Kundačina Vojin 09/77 – ocjena E
33. Aleksić Borjana 09/78 – ocjena C
34. Butorović Milutin 09/80 – ocjena E
35. Radulović Miloš 09/81 – ocjena E
36. Božović Đorđije 09/82 – ocjena D
37. Krunić Rade 09/83 – ocjena C
38. Koporan Ana-Marija – ocjena C
39. Kažić Dragana 09/87 – ocjena D
40. Otašević Mileta 09/88 – ocjena C
41. Bošković Vladimir 09/89 – ocjena E
42. Cacović Andrea 09/92 – ocjena C
43. Vučetić Milica 09/93 – ocjena C
44. Draganić Boris 09/94 – ocjena D
45. Jakšić Jadranka 09/96 – ocjena E
46. Banićević Milica 09/97 – ocjena B
47. Gazivoda Ksenija 09/98 – ocjena C
48. Jablan Nataša 09/106 – ocjena C
49. Opačina Radomir 09/109 – ocjena F
50. Ražnatović Vuk 09/110 – ocjena E
51. Jovović Nikola 09/111 – ocjena E
52. Jablan Andrija 09/114 – ocjena E
53. Rađenović Marina 09/115 – ocjena E
54. Bulajić Jovana 09/120 – ocjena C
55. Radulović Zorka 09/124 – ocjena D
56. Lukić Irena 09/126 – ocjena E
57. Lukić Irena 09/126 – ocjena C
58. Ćupić Biljana 09/128 – ocjena D
59. Klikovac Nina 09/136 – ocjena D
60. Ćorović Jelena 09/137 – ocjena E
61. Pejović Ivana 09/139 – ocjena D
62. Stajić Mira 09/145 – ocjena E
63. Ćuviza Nikolina 08/2 – ocjena D
64. Šćekić Nataša 08/15 – ocjena F
65. Krivokapić Filip 08/26 – ocjena E
66. Starovlah Vesna 08/27 – ocjena E
67. Orlandić Slađana 08/28 – ocjena D
68. Todorović Katarina 08/43 – ocjena E
69. Kostović Marija 08/52 – ocjena F
70. Jovićević Milena 08/66 – ocjena E
71. Jovićević Marija 08/67 – ocjena F
72. Boljević Maja 08/78 – ocjena E
73. Marojević Biljana 08/87 – ocjena F
74. Labović Nada 08/108 – ocjena D
75. Raičević Nikola 08/126 – ocjena D
76. Kuč Branislav 08/132 – ocjena D
77. Andrić Aleksandra 08/138 – ocjena C
78. Mališić Danilo 08/137 – ocjena D
79. Đurović Bojana 07/07 – ocjena D
80. Dacić Bojana 07/21 – ocjena D
81. Vujović Jelena 07/23 – ocjena F
82. Mrvaljević Jelena 07/30 – ocjena D
83. Đinović Dijana 07/85 – ocjena C
84. Stešević Jelena 07/128 – ocjena F
85. Sekulović Milija 06/37 – ocjena E
86. Kašćelan Anita 06/61 – ocjena F
87. Jovanović Bane 06/188 – ocjena D

Fakultet Političkih Nauka – TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE


Fakultet Političkih Nauka – TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE

1. Elektronska vlada
2. Reforme javne uprave
3. Modernizacija velikih upravnih sistema (primjer Francuska)
4. Pravo privatnosti i njegova zaštita
5. Nove tendencije u upravi
6. Kadrovi u upravi
7. Etička dimenzija u savremenoj javnoj upravi
8. Javna uprava budućnosti
9. Novi javni menadžment

Posljednji poziv za odgovaranje izbornog predmeta Postupak pred Ombudsmanom u studijskoj 2010/2011 godini!


Zadnji dan za odgovaranje izbornog predmeta Postupak pred Ombudsmanom u studijskoj 2010/2011 godini je petak, 4. februar 2011. u 11h.
Nekoliko studenata koji su na spisku, a nijesu još odgovarali, toga dana će imati posljednju priliku da to učine u ovoj studijskoj godini.