Ispitivanje posljednje grupe studenata, kojima sam zbog odlaska na Pravnijadu omogucio da kolokvijum iz Upravnog prava polazu sjutra (u petak), odlaze se za srijedu, 25. Maj u 11h.


Ispitivanje posljednje grupe studenata, kojima sam zbog odlaska na Pravnijadu omogucio da kolokvijum iz Upravnog prava polazu sjutra (u petak), odlaze se za srijedu, 25. Maj u 11h. Odmorite se za praznike i vikend 🙂 Srecan vam Dan nezavisnosti 🙂

Predavanje iz predmeta Upravno pravo, četvrtak, 19. maj 2011.


Obzirom da protekla dva petka nije bilo predavanja iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer zbog kolokvijuma u Podgorici i Budvi, te da ga nece biti ni u petak, 20. maja, zbog kolokvijuma za grupu studenata koja je bila na Pravnijadi, predavanje iz predmeta Upravno pravo će se održati sjutra (u četvrtak), 19. maja 2011. u 11:15.

Završni ispit iz predmeta Upravno pravo – Pravni fakultet, Opšti smjer, održaće se 15, 16, 17, 20 i 21. juna 2011. sa početkom u 11h.


Završni ispit iz predmeta Upravno pravo – Pravni fakultet, Opšti smjer, održaće se 15, 16, 17, 20 i 21. juna 2011. sa početkom u 11h. Na završnom ispitu, odgovaraće se gradivo predviđeno za II segment ispita, skupa sa gradivom predviđenim za III segment ispita. Razlog faktičkog spajanja kolikvijuma II i Završnog ispita je posljedica pozitivnog odgovora na molbe studenata da se termin I kolokvijuma odloži maximalno moguće, što je i učinjeno, ali se zato “duboko zagazilo” u termine održavanja kolokvijuma II, te je, obzirom na ogroman broj prijavljenih studenata (494), najcjelishodnije uraditi gore navedeno.

Raspored po grupama:

I grupa – srijeda, 15. jun 2011. u 12h – studenti sa brojem index-a od 270/10 do 67/09 (Redni broj u spisku od 1-75)
II grupa – četvrtak 16. jun 2011 u 11h – studenti sa brojem index-a od 41/09 do 129/09 (Redni broj u spisku od 76-125)
III grupa – petak, 17. jun 2011 u 11h – studenti sa brojem index-a od 130/09 do 222/09 (Redni broj u spisku od 126-200)
IV grupa – ponedjeljak, 20 jun 2011 u 11h – studenti sa brojem index-a od 223/09 do 335/09 (Redni broj u spisku od 201-275)
V grupa – utorak, 21. jun jun 2011 u 11h – studenti sa brojem index-a od 336/09 do 55/90 (Redni broj u spisku od 276-494)

Srećno, D.C.

Kolokvijum iz predmeta Upravno procesno pravo na odjeljenju Pravnog fakulteta u Budvi, održaće se 13. maja 2011. u 11h.


Kolokvijum iz predmeta Upravno procesno pravo na odjeljenju Pravnog fakulteta u Budvi, održaće se 13. maja 2011. u 11h.
Po dogovoru sa studentima, opseg pitanja za ovu provjeru znanja će, osim pitanja u dijelu za Kolokvijum I, obuhvataće i pitanja iz dijela za Kolokvijum II i to do pitanja “Pojam i vrste kontrole uprave”.

Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo – Pravni fakultet Podgorica, Opšti smjer, IV i V grupa


Kolokvijum za grupu IV i V, održaće se u petak, 6. maja 2011. u 11h.

IV grupa – studenti sa brojem index-a od 223/09 do 335/09 (Redni broj u spisku od 201-275) i

V grupa – studenti sa brojem index-a od 336/09 do 55/90 (Redni broj u spisku od 276-494)

Studenti koji po broju indeksa spadaju u neku od ove dvije grupe, a nalaze se na studentskoj ekskurziji, odgovaraće u terminu 20. maja 2011 u 11h.