Raspored po grupama za Kolokvijum I iz predmeta Upravno procesno pravo


Raspored po grupama za Kolokvijum I iz predmeta Upravno procesno pravo

I Grupa – od br index-a 351/11 do 165/09, odnosno od rednog broja 1 do 125, srijeda, 12. oktobar 2011. u 11:15h.

II Grupa – od br index-a 166/09 do 260/08, odnosno od rednog broja 126 do 250, četvrtak, 13. oktobar 2011. u 11:15h.

III Grupa – od br. index-a 262/08 do 55/90, odnosno od rednog broja 251 do 338, petak, 14. oktobar 2011. u 11:15h.

Doc. dr Dražen Cerović

Kolokvijum I iz predmeta Upravno procesno pravo – Pravni fakultet Podgorica, Opšti smjer


Kolokvijum I iz predmeta Upravno procesno pravo – Pravni fakultet Podgorica, Opšti smjer, održaće se od 12-14. oktobra 2011.
Kolokvijum će svakog od navedena tri dana startovati sa početkom u 11:15h.
Raspored po grupama ćete uskoro naći na ovom sajtu, odmah kad mi Studentska služba dostavi finalni spisak studenata za tekući semestar.