Kolokvijum II iz predmeta Upravno procesno pravo / Informacija i raspored po grupama


Kolokvijum II iz predmeta Upravno procesno pravo, održaće se 16, 17, i 21. novembra 2011.

Raspored po grupama za Kolokvijum I iz predmeta Upravno procesno pravo

I Grupa – od br index-a 351/11 do 165/09, odnosno od rednog broja 1 do 125, srijeda, 16. novembar 2011. u 11:15h.

II Grupa – od br index-a 166/09 do 260/08, odnosno od rednog broja 126 do 250, četvrtak, 17. novembar 2011. u 13:15h.

III Grupa – od br. index-a 262/08 do 55/90, odnosno od rednog broja 251 do 338, ponedjeljak, 21. novembar 2011. u 11:15h.