Završni ispit iz predmeta Upravno pravo, II godina Opšti smjer Pravnog fakulteta


Završni ispit iz predmeta Upravno pravo, II godina Opšti smjer Pravnog fakulteta, održaće se 3., 7. i 10.  juna 2013. godine u 11:15h.

Popravni završnog ispita, održaće se 20. juna 2013. u 11:15h.

Raspored po grupama:

I Grupa: studenti sa brojevima index-a od 350/11 do 272/89, (odnosno redni broj na spisku 300-588) – ponedjeljak, 3. jun 2013. u 11:15h.

II Grupa: studenti sa brojevima index-a od 154/11 do 347/11, (odnosno redni broj na spisku 150-300)petak, 7. jun 2013. u 11:15h.

III Grupa: studenti sa brojevima index-a od 255/12 do 153/11 (odnosno redni broj na spisku 1-150) – ponedjeljak, 10. jun 2013. u 11:15h

Shodno dogovoru sa početka semestra, pitanja za Završni ispit, počinju od pitanja broj 53 – “Pojam i vrste akata uprave”, zaključno sa pitanjem broj 79 – “Prva godina rada crnogorskog Ombudsmana”.

* Završni ispit iz predmeta Upravno pravo, druga godina, Opšti smjer Pravnog fakulteta, biće održan u tri grupe, respektujući broj prijavljenih studenata (588)  i činjenicu da se kompletno ispitivanje, po običaju odvija usmenim putem. Termini su određeni u koordinaciji sa prodekanom za nastavu i predstavnicima studenata, uzimajući u obzir jedine datume koji su raspoloživi (jer bi u svakom drugom terminu došlo do preklapanja sa drugim predmetima).

** Napomena: Studenti iz Grupe II, opciono mogu izaći na ispit skupa sa Grupom I, dana 3. juna, ukoliko im se ispit iz Upravnog prava 7. juna preklapa sa nekim drugim ispitom.

*** Djelove gradiva, koji su položeni u okviru kolokvijuma, priznaću u okviru avgustovskog vanrednog roka, za one studente koji ne polože ili ne izađu na završni ispit.

Srećno!

Doc. dr Dražen Cerović

Popravni kolokvijum, Opsti smjer Pravnog fakulteta


Popravni kolokvijum, Opsti smjer Pravnog fakulteta, odrzace se u petak, 17. maja 2013. i ponedjeljak, 27. maja u 11:15h.
Prvobitni plan, o pocetku kolokvijuma u cetvrtak, 16. maja, promijenjen je iz razloga preklapanja sa mojim obavezama toga dana na Fakultetu politickih nauka.

Raspored po grupama:

Prva grupa – 255/12 – 347/11, petak
Druga grupa – 350/11 – 272/89, ponedjeljak