Bezbjednosni menadžment – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Bezbjednosni menadžment
(ispitna pitanja iz predmeta)

Prvi dio gradiva (Kolokvijum)

 1. Pojam sigurnosti
  2. Etimologija pojma sigurnosti
  3. Teorijsko-metodološki pristupi u definisanju sigurnosti
  4. Određenje sigurnosti na naučnoj i teorijskoj ravni
  5. Vrste sigurnosti (pravna i društvena)
  6. Klasifikacija prema oblicima sigurnosti
  7. Teorijski pristupi prema subjektima i objektima zaštite
  8. Podjela prema različitim izvorima ugrožavanja
  9. Definisanje sigurnosnih potreba
  10. Teorijsko određenje sigurnosnih potreba
  11. Osnovna podjela sigurnosnih potreba
  12. Individualna sigurnost
  13. Nacionalna sigurnost
  14. Međunarodna sigurnost
  15. Globalna sigurnost
  16. Teorija sistema kao teorijsko-metodološki okvir za proučavanje političkih sistema i sistema sigurnosti
  17. Sigurnost u demokratskom društvu (Ustav, elementi države, Demokrtaska ustavna država, Osnovne vrijednosti)
  18. Teorije i sistemi sigurnosti
  19. Savremeni sistemi sigurnosti
  20. Policijski sistem
  21. Odbrambeni sistem
  22. Obavještajno-sigurnosni system
  23. Obavještajne službe (teorije i metodi određenja obavještajne službe)
  24. Geneza, razvoj i podjela obavještajnih službi
  25. Osnovni principi za rad obavještajnih službi u savremenim uslovima
  26. Osnove unutrašnjeg ustrojstva obavještajnih službi u savremenim uslovima (rukoviđenje i organi)
  27. Metodologija i određenje metoda obavještajne službe na naucnoj ravni

Drugi dio gradiva – Završni ispit

 1. Sjedinjene Američke Države (politički sistem, sigurnosna politika)
 2. Sistem nacionalne sigurnosti, policijeki i odbrambeni sistem SAD
 3. Obavještajno-sigurnostni sistem SAD u savremenim uslovima
 4. Centralna Obavještajna Agencija – CIA (osnovi orgnizacije i direktorati)
 5. Ministarstvo odbranae SAD
 6. Nacionalna Sigurnosna Agencija – NSA
 7. Odbrambeno-Obavještajna Agencija – DEA
 8. Obavještajne agencije oružanih snaga (armije, ratne mornarice, avijacije i marinskog korpusa)
 9. Sistem sigurnosti Francuske (policijski, odbrambeni i obavještajno-sigurnosni)
 10. Velika Britanija – policijski i odbrambeni siste
 11. Obavještajno-sigurnosni sistem Velike Britanije (mehanizmi upravljanja i koordinacije, Služba sigurnosti MI-5 – kontraobavještajna služba, Tajna obavještajna služba MI-6)
 12. Policijski i odbrambeni sistem Njemačke
 13. Obavještajno-sigurnosni sistem Njemačke – Federalna obavještajna služba BND, Federalni ured za zaštitu ustava BFV, Federalni ured za informaciono-tehničku sigurnost BSI, Vojna služba sigurnosti MAD
 14. Savremeni sigurnosni izazovi i neki oblici ugrožavanja sigurnosti (terorizam, organizovani kriminalitet, korupcija, pranje novca, krijumčarenje nuklearnog, hemijskog i biološkog oružja, trgovina ljudima, ilegalni promet narkotika, ekološki kriminalitet).

LITARATURA

Ramo Masleša „Teorije i sistemi sigurnosti“, 2001.