Ocjene izvještaja o obavljenoj specijalističkoj praksi na Ustavno pravnom smjeru


Ocjene izvještaja o obavljenoj specijalističkoj praksi na Ustavno pravnom smjeru:

Bojana Tufegdžić D

Hajriz Adrović – C

Nijaz Osmanović– C

Miloš Jokanović  – D

Sonja Bajat – E

Aldina Muzurović – E

Marko Franović – D

Jovan Šarić – C

Dalibor Đogović – D

Petar Koćalo – D

Aleksandar Pavlićević – E

M. Stanisavić – rad vraćen na doradu

 

Policijska akademija Crne Gore – Spisak studenata koji su polagali Kolokvijum 1 iz predmeta Upravno pravo


Policijska akademija Crne Gore

Spisak studenata koji su polagali Kolokvijum 1 iz predmeta Upravno pravo i njihove ocjene

Nikola Kastrati – D

Zorić Milorad – F

Đurđevac Tamara – D

X (nečitljivo ime) Siniša – E

Bušković  Miloš – E

Kurpejović Adnan – D

Kljajić Vuk – D

Terzić Ivan – D

Musić Admir – F

Šoškić Aleksandar – E

Radunović Isidora – F

X (nečitljivo ime) – F

Vukićević Aleksandar – E

Garčević Bojana – D

Nikolić Marko – F

Ćetković Ana – F

Prodanović Nikola – C

Milačić Iva – C

Klikovac Lazar – C

Knežević Mitar – C

Đuretić Marija – F

Đikanović Boško – E

Tošković Nemanja – D

Radoman Miloš – E

Miranović Mladen – F

Žižek Bojana – F

Nurković Demir – F

Damjanović Damjan – F