Rezultati popravnog kolokvijuma na Policijskoj akademiji Crne Gore


Rezultati popravnog kolokvijuma na Policijskoj akademiji Crne Gore

Ljuca Sendin – E

Đurretić Marija – E

Nikolić Marko – E

Miranović Mladen – F

Radunović Isidora – F

Ćetković Ana – F

Zorić Milorad – F (poništeno zbog prepisivanja)

Damjanović Damjan – F

Žižek Bojana  – F

Nurković Demir – F

Musić Admir – F

* Budući da je jedan broj studenata i na redovnom i na popravnom prvog kolokvijuma osvojio negativnu ocjenu, te se stoga nije kvalifikovao za završni ispit, u okviru završnog ispita će odgovarati prvi dio gradiva u punom obimu, za razliku od studenata koji su prvi dio gradiva položili u okviru 1. kolokvijuma i popravnog 1. kolokvijuma.