Policijska akademija Crne Gore – Rezultati popravnog 2 kolokvijuma iz Upravnog prava


 

Policijska akademija Crne Gore

Rezultati popravnog 2. kolokvijuma iz Upravnog prava 

 1. Vukićević Aleksandar – D (14 poena)
 2. Ljuca Sendin – E (12 poena)
 3. Klikovac Lazar D (14 poena)
 4. Ćetkovića Ana – D (14 poena)
 5. Damjanović Damjan – E (12 poena)
 6. Kljajić Vuk – E (12 poena)
 7. Admir Musić – D (14 poena)
 8. Đuretić Marija – D (14 poena)
 9. Nurković Demir – E (12 poena)
 10. Radoman Miloš – D (14 poena)
 11. Đikanović Boško – E (12 poena)
 12. Žižek Bojana – E (12 poena)
 13. Miranović Mladen – F (0 poena)
 14. Tošković Nemanja – F (0 poena)
 15. Radulović Isidora – F (0 poena)

Ustavno procesno pravo – reupload


Ustavno procesno pravo je predmet na četvrtoj, specijalističkoj godini studija Ustavno pravno političkog smjera Pravnog fakulteta

Predmet se sastoji iz dva dijela, od kojih prvi predstavlja analizu ustavno pravnih instituta domaćeg prava, a drugi dio obuhvata komparativno pravnu analizu ustavâ i ustavnih procedura.

Ovdje mozete dowload-ovati relevantnu literaturu za spremanje ispita iz predmeta Ustavno procesno pravo:

USTAV CRNE GORE 2007

USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVA CRNE GORE

Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore (Sl. list Crne Gore, br. 1115 od 12.03.2015)

Sudski poslovnik

Ispitne oblasti za prvi kolokvijum iz predmeta Ustavno procesno pravo:

1. Sadržaj osnovnih odredbi Ustava Crne Gore

2. Ljudska prava i slobode po Ustavu Crne Gore i njihov Zaštitnik

3. Ustavno uređenje Skupštine Crne Gore

4. Ustavno uređenje Vlade Crne Gore

5. Ustavno uređenje lokalne samouprave u Crnoj Gori

6. Ustavno uređenje sudova u Crnoj Gori

7. Ustavni sud Crne Gore

8. Procedura za promjenu Ustava Crne Gore

Materija za Završni ispit iz predmeta Ustavno procesno pravo

IZABRANE ODLUKE NJEMAČKOG SAVEZNOG USTAVNOG SUDA

Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, literatura i ispitna pitanja


Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, literatura i ispitna pitanja

Policijsko pravo – Skripta

Zakon o unutrašnjim poslovima Crne Gore

Policija i društvo

Policijsko pravo – Ispitna pitanja

 1. Policijsko pravo – pojam, cilj i zadatak
 2. Predmet policijskog prava
 3. Izvori policijskog prava
 4. Policijsko pravo – odnos s pojedinim granama prava
 5. Policija – centralni segmenat izučavanja policijskog prava
 6. Istorijski razvoj policije
 7. Stvaranje moderne policije – primjer SAD
 8. Funkcije policije
 9. Policija i država
 10. Policija i građani
 11. Sistem rada policije – model SAD
 12. Nesavjesno postupanje i kontrola policije
 13. Organizacija i funkcionisanje policije u Crnoj Gori

Pitanja za završni ispit

Osnovni okvir i pregled policijskih ovlaštenja

Evropska unija – problematika pravosuđa i unutrašnjih poslova (Justice and Home Affairs)

Ugovor iz Maastricht-a

Ugovor iz Amsterdama

Odredbe vezane za koncept «policijskog prava»

Policijski poslovi

Organizacija policije

Saradnja sa građanima

Obaveza čuvanja službene tajne

Policijska ovlaštenja

Provjera i utvrđivanje identiteta osoba i predmeta

Pozivanje

Dovođenje

Traganje za osobama i predmetima

Privremeno ograničenje slobode kretanja

Davanje upozorenja i naređenja

Privremeno oduzimanje predmeta

Poligrafsko testiranje

Pregled osoba, predmeta i saobraćajnih sredstava

Osiguranje i pregled mjesta događaja

Primanje prijava

Javno raspisivanje nagrade

Snimanje na javnim mjestima

Upotreba sredstava prisile

Upotreba tjelesne snage

Upotreba službene palice

Upotreba sredstava za vezivanje

Upotreba uređaja za prisilno zaustavljanje vozila

Upotreba službenog psa

Upotreba hemijskih sredstava

Upotreba službenog konja

Upotreba vatrenog oružja prema ljudima

Upotreba sredstava prisile prema grupi

Izvještaj o upotrebi vatrenog oružja

Zaštita žrtava krivičnih djela i drugih osoba

Davanje pouke osobi lišenoj slobode

Raspored kolokvijuma i ispita u ljetnjem semestru 2014.


Raspored kolokvijuma i ispita u ljetnjem semestru 2014.

Upravno pravo, Opšti smjer

Kolokvijum – 25, 29, 29. aprila u 11h.

Popravni kolokvijum – 9. maj u 11h.

Zavrsni ispit – 16, 19 i 20. maja u 11h.

Popravni završnoga ispita 9. jun.

Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Kolokvijum – 10 i 11. april u 11h.

Popravni kolokvijum – 17. aprila u 11h.

Zavrsni ispit 5. juna u 11h.

Popravni završnoga 12. jun u 11h.

Policijsko pravo – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Kolokvijum 24. mart u 11h,

Popravni kolokvijum 31. mart u 11h.

Završni ispit – 2. jun u 11h.

Popravni završnoga – 16. jun u 11h.