Informacija za studente koji su ranijih godina položili ispit iz predmeta “Upravno procesno pravo” (po starom sistemu)


Studenti koji su ranijih godina položili ispit iz predmeta “Upravno procesno pravo” (po starom sistemu), odgovaraće samo dio gradiva iz starog plana i programa, koji je važio za predmet “Upravno pravo”, prije spajanja predmeta. Na ispitu su pomenuti studenti dužni priložiti ovjereni prepis ocjena iz Studentske službe, iz kojeg se vidi ocjena koju su svojevremeno, dok je važio stari sistem, dobili iz predmeta Upravno procesno pravo.

Ovdje možete preuzeti pitanja: Upravno pravo – finalno 2013-rev.1

Konferencija o novom crnogorskom Zakonu o upravnom postupku


Ambasada SAD u Podgorici, u saradnji sa Upravnim sudom i Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije, domaćin je konferencije na temu: “Korišćenje upravnog prava u istragama i postupcima povodom službenih zloupotreba i korupcije” u Bečićima, Budva, 6. i 7. aprila. Na početku konfenencije, prof. dr Dražen Cerović je održao izlaganje o Komentaru novog Zakona o upravnom postupku sudije Vrhovnog suda Crne Gore, gospodina Sretena Ivanovića. Ovaj zakon će se u Crnoj gori primjenjivati od 1. juna 2016. godine.

3 12

 

Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se 14., 15., 16. i 17. aprila 2015.

Popravni kolokvijum će biti održan 5., 6. i 7. maja 2015.

Grupa I – 14. april 2015., redni broj na spisku od 1 do 125, odnosno od broja index-a 201/14 do 152/13 u 10h.

Grupa II – 15. april 2015., redni broj na spisku od 126 do 250, odnosno od broja index-a 153/13 do 255/12 u 11h.

Grupa III – 16. april 2015., redni broj na spisku od 251 do 350, odnosno od broja index-a 256/12 do 32/10 u 10h.

Grupa IV – 17. april 2015., redni broj na spisku od 351 do 504, odnosno od broja index-a40/10 do 472/94 u 10h.

Odlaganje predavanja iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, druga godina


Predavanja iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, druga godina, koja bi trebalo da se održe po rasposredu u petak, 3. aprila 2015. u 8:15h (prva grupa) i u 16:15h (druga grupa), odlažu se i biće nadoknađena u petak, 24. aprila u vidu kondenzovane nastave.

Razlog odlaganja je veliki broj studenata na kolokvijumu iz Upravnog prava na Studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika, koji će se održavati cijelog dana u četvrtak (2. aprila) i petak (3. aprila), budući da se ispitivanje, kao i uvijek, odvija usmenim putem.

Prof. dr Dražen Cerović