Odlaganje predavanja iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, druga godina


Predavanja iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, druga godina, koja bi trebalo da se održe po rasposredu u petak, 3. aprila 2015. u 8:15h (prva grupa) i u 16:15h (druga grupa), odlažu se i biće nadoknađena u petak, 24. aprila u vidu kondenzovane nastave.

Razlog odlaganja je veliki broj studenata na kolokvijumu iz Upravnog prava na Studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika, koji će se održavati cijelog dana u četvrtak (2. aprila) i petak (3. aprila), budući da se ispitivanje, kao i uvijek, odvija usmenim putem.

Prof. dr Dražen Cerović