Izbor predsjednika i članova Suda Časti Univerziteta Crne Gore


Na jučerašnjoj, konstitutivnoj sjednici Suda Časti Univerziteta Crne Gore, izabrani su predsjednik i članovi Suda. Za predsjednika Suda Časti, jednoglasno je izabran Prof. dr Dražen Cerović, a članovi Suda su: Prof. dr Filip Vukmirović, Prof. dr Miroslav Kezunović, Doc. dr Srđan Kadić, Prof. mr Žana Lekić, Prof. dr Aleksandra Banjević, Doc. dr Milovan Radulović i Prof. dr Marina Rakočević.

UCG 4