Odlaganje i nadoknada nastave na predmetu Bezbjednosni menadzment


Na predmetu Bezbjednosni menadžment, u okvivu Studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika, sjutra (u petak, 27. novembra 2015.) i u naredni petak (4. decembra 2015.), neće biti držana predavanja i kolokvijum, zbog odsustva predmetnog nastavnika u tim danima.

Nastava od petka, 27. novembra 2015., biće nadoknađena u utorak, 1. decembra 2015. godine u 12h.

Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo na odjeljenju u Budvi i predavanje umjesto onog, predviđenog rasporedom za 21. decembar 2015.


U ponedjeljak, 16. novembra 2015. u 11h, unaprijed će se održati predavanje, umjesto predavanja koje bi po rasporedu trebalo biti održano 21. decembra 2015.
Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo na odjeljenju u Budvi, održaće se narednog dana, u utorak, 17. novembra u 11h.