Seminarski radovi


Obavještavaju se studenti da prijave za seminarske radove, za predmete Upravno pravo (Opšti smjer i Studijski program Bezbjednost i kriminalistika), Policijsko pravo i Ustavno pravo (Studijski program Bezbjednost i kriminalistika), trebaju slati isključivo na e-mail adresu: drazen.cerovic@protonmail.ch

Prijave za seminarske radove iz predmeta Ustavno pravo (Opšti smjer), potrebno je poslati na e-mail adresu: marinajovicevic@gmail.com

Prijave seminarskih radova, upućene na bilo koju drugu adresu neće biti razmatrane.

Završene seminarske radove je potrebno poslati u vidu Power Point prezentacije, dakle u .PPT (Power Point formatu),  na gore navedene adrese, najkasnije do 15. aprila 2016.

Radovi prispjeli poslije tog termina, neće biti razmatrani.