Odbrane seminarskih radova iz predmeta Ustavno pravo, na Opštem smjeru i Studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika


Odbrane seminarskih radova iz predmeta Ustavno pravo na Studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u četvrtak, 21. aprila 2016. u 13h, na molbu studentskih predstavnika, koji su zamolili za pomjeranje popravnog kolokvijuma u naredni četvrtak, 28. aprila 2016. u 13h.

Odbrane seminarskih radova iz predmeta Ustavno pravo na Opštem smjeru, održaće se u četvrtak, 21. aprila 2016. u 15h.

 

Uvid u radove sa kolokvijuma iz predmeta Upravno pravo na Opštem smjeru


Uvid u radove sa kolokvijuma iz predmeta Upravno pravo na Opštem smjeru, održaće se u petak, 22. aprila 2016. u 16h.

Kako bi bio obezbijeđen nesmetan tok predavanja za jutarnu i popodnevnu grupu, istog dana, 22. aprila u 10:15h se pozivaju na predavanje studenti iz jutarnje i studenti iz popodnevne grupe, da bi istog dana popodne bio oslobođen termin za uvid u testove.