Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se u petak, 15. aprila 2016. u 10h.

Popravni kolokvijum, održaće se u petak, 6. maja 2016. u 10h.

Za kolokvijum se uče ispitna pitanja od 1 – 44, shodno tempu održanih predavanja i tematici koju prate.

Raspored po grupama:

Prva grupa: Studenti sa brojem index-a od: 124 – 2015 do 123 – 2014, odnosno od rednog broja 1 do 100, u 10h;

Druga grupa: Studenti sa brojem index-a od: 125 – 2014 do 129 – 2013, odnosno od rednog broja 101 – 200 u 10:30h;

Treća grupa: Studenti sa brojem index-a od: 133 – 2013 do 250 – 2012 , odnosno od rednog broja 201 – 300 u 11h;

Četvrta grupa: Studenti sa brojem index-a od: 251 – 2012 do 236 – 1995, odnosno od rednog broja 301 – 476 u 11:30h.

Kolokvijum iz predmeta Ustavno pravo, Opšti smjer, održaće se u četvrtak, 13. aprila 2016. u 15:15h, u standardnom terminu predavanja


Raspored po grupama:

Grupa I – Studenti sa brojem index-a od 1 – 2015 do 66 – 2015, odnosno po rednom broju, od 1 – 66, polagaće kolokvijum u 15:15h

Grupa II – Studenti sa brojem index-a od 67 – 2015 do 81 -2000, odnosno po rednom broju, od 67 – 132, polagaće kolokvijum u 16:15h

Kolokvijum iz predmeta Ustavno pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Kolokvijum iz predmeta Ustavno pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u četvrtak, 13. aprila 2016. u 13:15h, u standardnom terminu predavanja.

Raspored po grupama:

Grupa I – Studenti sa brojem index-a od 1 – 2015 do 51 – 2015, odnosno po rednom broju, od 1 – 51, polagaće kolokvijum u 13:15h

Grupa II – Studenti sa brojem index-a od 52 – 2015   do 19 – 2013, odnosno po rednom broju, od 52 – 102, polagaće kolokvijum u 14:15h

 

Na molbu studentskih predstavnika, odlaganje kolokvijuma iz Ustavnog prava na Studijskom programu Bezbjednost i kriminalistika


Na molbu studentskih predstavnika, zbog današnjih događaja, vezanih za Nedjelju studenata, kolokvijum iz Ustavnog prava, zakazan za danas, odlaže se za naredni četvrtak, 14. april 2016.

Popravni kolokvijum će, prema ranijem dogovoru, biti održan u četvrtak, 21. aprila 2016. u 13h.