Obavještenje o odlaganju predavanja iz predmeta Policijsko pravo i Parlamentarizam i parlamentarno pravo


Zbog učešća prof. dr Dražena Cerovića na međunarodnoj konferenciji, koja se održava na Univerzitetu Crne Gore u ponedjeljak, 9. maja 2016., predavanja iz predmeta Policijsko pravo i Parlamentarizam i parlamentarno pravo tog dana neće biti održana. Dogovorene aktivnosti u okviru predavanja na ovim predmetima, održaće se narednog ponedjeljka, 16. maja 2016.

Popravni kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Popravni kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se u petak, 6. maja 2016.

Raspored po grupama:

Prva grupa: Studenti sa brojem index-a od: 124 – 2015 do 129 – 2013, odnosno od rednog broja 1 do 200 u 10:15h

Druga grupa:  Studenti sa brojem index-a od: 133 – 2013 do 236 – 1995,  odnosno od rednog broja 201 do 476 u 11:15h