Zaključne ocjene iz svih predmeta


Nakon objavljenih rezultata, sa kompletnim pregledom rada i ocjena koje su studenti dobili iz svih predmeta, tokom ljetnjeg semestra,u nastavku slijedi pravilo za formiranje ocjena.

Primjer formiranja zaključne ocjene 1: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, a ocjenu “C” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. Zbog činjenice da je gradivo iz svih predmeta raspoređeno na adekvatan način, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti prosječnu (srednju) ocjenu, a to bi u gore navedenom primjeru bila ocjena “D”.

Primjer formiranja zaključne ocjene 2: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, i  ocjenu “E” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. U tom slučaju, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti prosječnu (srednju) ocjenu, a to bi u gore navedenom primjeru bila ocjena “E”.

Primjer formiranja zaključne ocjene 3: Student je iz određenog predmeta dobio ocjenu “E” na provjeri znanja iz prvog dijela gradiva, i  ocjenu “F” na provjeri znanja iz drugog dijela gradiva. U tom slučaju, student će iz konkretnog predmeta, kao zaključnu, dobiti ocjenu “F”, jer nije zadovoljio kriterijum minamalne, prelazne ocjene iz oba dijela gradiva. Svaki student u takvom slučaju ima pravo polagati nedostajući dio gradiva u dopunskom, avgustovskom roku, i ukoliko položi, dakle, dobije prelaznu ocjenu, ona će mu biti uračunata, skupa sa drugom ocjenom, po gore navedenom modelu zaključivanja ocjena.

Primjer izlaska na popravni termin zbog povećanja nivoa ocjene: Student koji ima dvije različite ocjene na dvije provjere znanja, npr. “C” za prvi dio gradiva, a “A” za drugi dio gradiva. Njegova prosječna (srednja) ocjena je u tom slučaju “B”. U slučaju da želi povećati nivo zaključne ocjene na “A”, treba odgovarati prvi dio gradiva, na kome je dobio nižu ocjenu (“C”) i pri tome pokazati najviši nivo znanja, kako bi mu bila zaključena ukupna ocjena “A”. Istovjetna formula važi i za povećanje nivoa ocjene na “B”, “C” i “D”, shodno potrebnom nivou iskazanog znanja za svaku od navedenih ocjena.

Bonus – seminarski rad: Studenti, koji su odbranili seminarski rad, ali samo oni, čija je odbrana bila odlična, besprijekorna (shodno dogovoru sa predavanja), u slučaju da se nalaze na granici između niže i više ocjene, dobiće zaključnu ocjenu višeg nivoa.