Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, Završni ispit


Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, Završni ispit, održaće se u petak, 17. juna u 11h.

Raspored po grupama:

I Grupa: Studenti sa brojem index-a od: 3 – 2013 do 127 – 2012, odnosno od rednog broja u spisku 1 do 125, u 11h;

II Grupa: Studenti sa brojem index-a od: 129 – 2012 do 188 – 2009, odnosno od rednog broja u spisku 126 – 252 u 11:45h;

Završni ispit iz predmeta Ustavno pravo, Opšti smjer


Završni ispit iz predmeta Ustavno pravo, Opšti smjer, održaće se u četvrtak, 16-tog juna 2016.

Grupa I – Studenti sa brojem index-a od 1 – 2015 do 66 – 2015, odnosno po rednom broju, od 1 – 66, polagaće kolokvijum u 11:15h

Grupa II – Studenti sa brojem index-a od 67 – 2015 do 81 -2000, odnosno po rednom broju, od 67 – 132, polagaće kolokvijum u 12h

Raspored po grupama za Završni ispit iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, petak, 10. juna 2016.


Završni ispit iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se u petak, 10. juna 2016.

Prva grupa: Studenti sa brojem index-a od: 124 – 2015 do 123 – 2014, odnosno od rednog broja 1 do 100, u 11h;

Druga grupa: Studenti sa brojem index-a od: 125 – 2014 do 129 – 2013, odnosno od rednog broja 101 – 200 u 11:30h;

Treća grupa: Studenti sa brojem index-a od: 133 – 2013 do 250 – 2012 , odnosno od rednog broja 201 – 300 u 12h;

Četvrta grupa: Studenti sa brojem index-a od: 251 – 2012 do 236 – 1995, odnosno od rednog broja 301 – 476 u 12:30h.