Termini Završnog ispita i Popravnog završnog ispita iz predmeta Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Završni ispit iz predmeta Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u ponedjeljak, 13. juna 2016. u 11h.

Popravni završni ispit iz predmeta Policijsko pravo, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u ponedjeljak, 20. juna 2016. u 11h.

Ustavno pravo – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, Završni ispit i Popravni završnog ispita


Završni ispit iz predmeta Ustavno pravo – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u četvrtak, 2. juna 2016. u 11h.

Popravni završnog ispita, održaće se u četvrtak, 9. juna 2016. u 11h.

Grupa I – Studenti sa brojem index-a od 1 – 2015 do 51 – 2015, odnosno po rednom broju, od 1 – 51, polagaće kolokvijum u 11:15h

Grupa II – Studenti sa brojem index-a od 52 – 2015   do 19 – 2013, odnosno po rednom broju, od 52 – 102, polagaće kolokvijum u 12:15h