UPOZORENJE I OBAVJEŠTENJE


Obavještavaju se studenti koji suprotno svojoj obavezi, ne pohađaju predavanja i stoga ne raspolažu informacijama koja redovni studenti na predavanjima imaju još od samog početka semestra, da su jedina dva relevantna izvora informacija za predmete na kojima predajem: http://www.pravni.ucg.ac.me/http://www.drazencerovic.me/.

BILO KOJI DRUGI IZVOR INFORMACIJA, (tipa “fejsbuk” grupa i sl.), OSIM PRECIZNO GORE NAVEDENA DVA, NE PRIZNAJEM ZA VAŽEĆI i stoga POSLJEDICE POGREŠNOG INFORMISANJA SA NERELEVANTNIH IZVORA – PADAJU ISKLJUČIVO NA ONOGA KO SE NA NJIMA INFORMIŠE.

Prof. dr Dražen Cerović

Kolokvijum iz predmeta Bezbjednosni menadžment, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Kolokvijum iz predmeta Bezbjednosni menadžment, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u četvrtak, 17. novembra 2016. u 11h.

Predavanje koje je rasporedom predviđeno za sjutra, 16. novembra, neće biti održano i nadoknadiće se blokom predavanja naredne srijede.

Savjet za građansku kontrolu rada policije uspostavio saradnju sa Međunarodnom policijskom asocijacijom


Na sastanku u Upravi policije Crne Gore, potpisan je Protokol o saradnji Savjeta za građansku kontrolu policije i Međunarodne policijske asocijacije (International Police Association).

Predstavnici Savjeta za građansku kontrolu rada policije su primljeni u članstvo ove prestižne međunarodne asocijacije, koja funkcioniše na svih pet kontinenata i povezuje njene pripadnike, pružajući im svu neophodnu asistenciju kada se nađu na teritoriji bilo koje od zemalja članica.

fullsizerender-2img_9077-2img_9065-2