Predavanje iz predmeta Upravno pravo, Odjeljenje Pravnog fakulteta u Bijelom Polju


Predavanje iz predmeta Upravno pravo, Odjeljenje Pravnog fakulteta u Bijelom Polju, biće održano u petak, 27. oktobra 2017. u 9h.

Biće održana kondenzovana nastava i nadoknađena predavanja od 2. i 16. oktobra, koja u dane, predviđene rasporedom, nijesu mogla biti održana zbog odsustva predmetnog nastavika van Crne Gore.

Predavanje iz predmeta Bezbjednosni menadžment, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Predavanje iz predmeta Bezbjednosni menadžment, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, rasporedom predviđeno za danas, 18. oktobar 2017., neće se održati zbog učešća predmetnog nastavnika na naučnoj konferenciji koja se održava van Crne Gore.

Nastava će biti nadoknađena naredne sedmice kroz blok predavanja, koja će se održati u standardnom terminu od 13:15h.