Govor na međunarodnoj Konferenciji o zaštiti podataka i primjeni GDPR-a, u organizaciji Pravnog fakulteta UCG i kompanije Sky Express


Govor prof. dr Dražena Cerovića na međunarodnoj Konferenciji o zaštiti podataka i primjeni GDPR-a, u organizaciji Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore i kompanije Sky Express.

Tema: “Nove tehnologije i zaštita podataka”