Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo, Specijalističke studije, petak, 13. novembar u 16:15h


Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo, Specijalističke studije, petak, 13. novembar u 16:15h
Time: Nov 13, 2020 04:15 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/94935928993?pwd=L2w3ems0U3pCNXR0dHhkSnp5OGg1Zz09

Meeting ID: 949 3592 8993
Passcode: SedDk7

Predavanje iz izbornog predmeta Postupak pred ombudsmanom, četvrtak, 12. novembar u 17:15h


Dražen Cerović is inviting you to a scheduled Zoom meeting.

Topic: Predavanje iz izbornog predmeta Postupak pred ombudsmanom, četvrtak, 12. novembar u 17:15h
Time: Nov 12, 2020 05:15 PM Budapest

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/95381938571?pwd=VmZ0VS9tMXpxZjBVbEUxSGk1cHI0QT09

Meeting ID: 953 8193 8571
Passcode: i2WzW6

Odlaganje predavanja iz predmeta Ustavno procesno pravo


Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo koje je rasporedom predviđeno za danas, odlaže se za sljedeći petak u standardnom terminu.

Od narednog petka, održavaće se elektronskim putem, posredstvom aplikacije Zoom. Uputstva za njenu instalaciju i korišćenje, nalaze se u mojim prethodnim “postovima”, iz prethodnog semestra, na ovom web portalu.

Pratite i narednih dana informacije na http://www.drazencerovic.me

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović

Odlaganje predavanja iz predmeta Upravno-sudski postupak i Postupak pred ombudsmanom


Predavanja iz predmeta Upravno-sudski postupak i Postupak pred ombudsmanom, koja su rasporedom predviđena za danas, odlažu se za sljedeći četvrtak u standardnom terminu.

Od narednog četvrtka, održavaće se elektronskim putem, posredstvom aplikacije Zoom. Uputstva za njenu instalaciju i korišćenje, nalaze se u mojim prethodnim “postovima”, iz prethodnog semestra, na ovom web portalu.

Pratite i narednih dana informacije na http://www.drazencerovic.me

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović

Provjera akademskih (…ucg.ac.me) e-mail naloga i tehnička priprema za “B” protokol (nastavu elektronskim putem) usljed pogoršane epidemiološke situacije


Pozivam studente, koji u ovom semestru na Specijalističkim studijama Pravnog fakulteta prate predavanja iz predmeta Ustavno procesno pravo, Postupak pred ombudsmanom i Upravno-sudski postupak, da provjere parametre (usermame i password) za svoje akademske e-mail naloge.

Potrebno je otvoriti ovaj link: https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1263&objava_id=69864 i provjeriti svoj e-mail nalog. Ukoliko neko od studenata još uvijek nema otvoren akademski e-mail nalog, potrebno je da kontaktira sistem-administratora Ivana Simonovića, na način, objašnjen u uputstvu sa gornjeg linka.

Ova obavezna tehnička priprema je preduslov za aktiviranje planiranog protokola on-line nastave, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, koji smo razmatrali početkom semestra.

U narednim danima i sedmicama, pratite dalja uputstva na ovom web sajtu.

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović