Povodom Dana ljudskih prava 2020, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, održan okrugli sto sa dvije panel diskuije: Ljudska prava i zaštita podataka i Perspektive rodnog balansa u politici i liderstvu


U organizaciji Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, povodom 70 godina od proglašenja Međunarodnog dana ljudskih prava, 10. decembra 1950. godine, 10. decembra 2020. godine, na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore, održan je okrugli sto sa dvije panel diskusije: 

Ljudska prava i zaštita podataka, učesnici su bili su prof. dr Dražen Cerović, Pravni fakultet, dr Dragan Prlja, naučni saradnik u Institutu za uporedno pravo, Beograd  i  Biljana Božić, rukovodilac odsjeka za slobodan pristup informacijama u Agenciji za zaštitu ličnih podataka i slobdan pristup informacijama i  mr Andrej Diligenski, doktorant Pravnih nauka iz domena zaštite podataka, Beč.

Drugi panel, bio je posvećen Perspektivama rodnog balansa u politici i liderstvu, panelisti su bili dr Ljiljana Jovanović, Centar za ljudska prava, H.E. Judy Rising Reinke, Ambasador Sjedinjenih Američkih Država, Milena Bešić, direktorica Centra za demokratiju i ljudska prava – CEDEM, prof. dr Marijana Pajavančić, redovna profesorica Pravnog fakulteta u Novom Sadu, prof.dr Gordana Gasmi, Institut za uporedno pravo, Beograd. U okviru ovog panela, emitovane su video prezentacije poslanica Skupštine Crne Gore: prof. Aleksandre Vuković i prof. Božene Jelušić. Emitovan je i video prilog stavova o rodnoj ravnopravnosti pok. sudije Routh Bader Ginsburg, Supreme Court of the United States.