Rezultati kolokvijuma iz predmeta Upravno pravo, Osnovne studije, Proljećni semestar 2021.


Ukupno osam testova je predato bez unesenih brojeva indeksa, ili sa, u tolikoj mjeri nečitkim unosom imena i broja, da je apsolutno nemoguće utvrditi identitet. U okviru tih osam testova je i par onih u koje je namjerno unesen nepostojeći broj indeksa i ime. Saglasno pravilima, pomenuti testovi se poništavaju.

Upravno pravo, kolokvijum, Proljećni semestar 2021., raspored po grupama


Grupa I – petak, 23. april u 9:15h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 45 / 2019, Sala 1;

Grupa I – petak, 23 . april u 9:15h, studenti sa brojem indeksa od 46 / 2019  do 94 / 2019, Sala 2;

Grupa I – petak, 23 . april u 9:15h, studenti sa brojem indeksa od 95 / 2019  do 148 / 2019, Sala 3;

Grupa II – petak, 23 . april u 10:00h, studenti sa brojem indeksa od 149 / 2019 do 201 / 2019, Sala 1;

Grupa II – petak, 23 . april u 10:00h, studenti sa brojem indeksa od 203 / 2019 do 50 / 2018, Sala 2;

Grupa II – petak, 23 . april u 10:00h, studenti sa brojem indeksa od 51 / 2018 do 191 / 2018, Sala 3;

Grupa II – petak, 23 . april u 10:45h, studenti sa brojem indeksa od 193 / 2018  do 263 / 2017, Sala 4.

Grupa III – petak, 23 . april u 10:45h, studenti neobuhvaćeni gore navedenim grupama, sa brojem indeksa 2017. godine ili prije godine 2017., sala 4.

NAPOMENA: Upotreba nedozvoljenih sredstava u cilju pokušaja polaganja ispita na prevaran način, podliježe primjeni disciplinskih mjera.