Upravno pravo, Završni ispit 2021.


Grupa I – petak, 11. jun u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 45 / 2019Sala 1;

Grupa I – petak, 11. jun u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 95 / 2019  do 148 / 2019Sala 2;

Grupa I – petak, 11. jun u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 149 / 2019 do 201 / 2019, Sala 3;

Grupa II – petak, 11. jun u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 203 / 2019 do 50 / 2018, Sala 1;

Grupa II – petak, 11. jun u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 51 / 2018 do 191 / 2018, Sala 2;

Grupa II – petak, 11. jun u 11:45h, studenti sa brojem indeksa od 46 / 2019  do 94 / 2019Sala 3;

Grupa III – petak, 11. jun u 12:30h, studenti sa brojem indeksa od 193 / 2018  do 263 / 2017, Sala 1.

Grupa III – petak, 11. jun u 12:30hstudenti neobuhvaćeni gore navedenim grupama, sa brojem indeksa 2017. godine ili prije godine 2017., sala 3.

NAPOMENA: Upotreba nedozvoljenih sredstava u cilju pokušaja polaganja ispita na prevaran način, podliježe primjeni strogih disciplinskih mjera.