Raspored grupa za polaganje ispita iz predmeta Upravno pravo, Septembar 2021.


Grupa I – četvrtak, 9. septembar u 11:00h, studenti sa brojem indeksa od 243 / 2020 do 106 / 2019Sala 1;

Grupa II – četvrtak, 9. septembar u 11:00h , studenti sa brojem indeksa od 112 / 2019  do 221 / 2019Sala 2;

Grupa III – četvrtak, 9. septembar u 11:00h , studenti sa brojem indeksa od 228 / 2019 do 263 / 2017, Sala 3;

Ostatak generacije 2017 i generacije prije nje, odgovaraju u Grupi III.