Predavanja iz predmeta Pravo konkurencije i Prekršajno pravo na Master studijama


Predavanja iz predmeta Pravo konkurencije i Prekršajno pravo na Master studijama, koja su rasporedom predviđena, održaće se danas u salama na Pravnom fakultetu.

Budući da je tokom semestra predviđena kombinovana nastava, u narednim sedmicama će biti povremeno biti održavana i on line.

Zato je potrebno da svi studenti na ovim predmetima master studija, posjeduju funkcionalan ime.prezime@ucg.ac.me e-mail nalog, koji će biti neophodan za pristup Zoom servisu.