Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se 14., 15., 16. i 17. aprila 2015.

Popravni kolokvijum će biti održan 5., 6. i 7. maja 2015.

Grupa I – 14. april 2015., redni broj na spisku od 1 do 125, odnosno od broja index-a 201/14 do 152/13 u 10h.

Grupa II – 15. april 2015., redni broj na spisku od 126 do 250, odnosno od broja index-a 153/13 do 255/12 u 11h.

Grupa III – 16. april 2015., redni broj na spisku od 251 do 350, odnosno od broja index-a 256/12 do 32/10 u 10h.

Grupa IV – 17. april 2015., redni broj na spisku od 351 do 504, odnosno od broja index-a40/10 do 472/94 u 10h.

Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, biće održan 2. i 3. aprila 2015.

Popravni kolokvijum, održaće se 30. aprila 2015.

Raspored po grupama:

Grupa I – Četvrtak, 02. april 2015. u 12:15h. – Studenti sa rednim brojem u spisku od 1 – 100 (odnosno brojevi index-a od 3/13  do 120/12)

Grupa II – Petak, 03. april 2015. u 9:15h. – Studenti sa rednim brojem u spisku od 101 – 295 (odnosno brojevi index-a od 122/12  do 188/09)