Popravni kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opsti smjer – raspored po grupama


Popravni kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opsti smjer će biti održan 5., 6. i 7. maja 2015.

Grupa I – 05. april 2015., redni broj na spisku od 1 do 125, odnosno od broja index-a 201/14 do 152/13 u 11h.

Grupa II – 06. april 2015., redni broj na spisku od 126 do 250, odnosno od broja index-a 153/13 do 255/12 u 11h.

Grupa III – 07. april 2015., redni broj na spisku od 251 do 504, odnosno od broja index-a 256/12 do 472/94 u 11h.

Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer, održaće se 14., 15., 16. i 17. aprila 2015.

Popravni kolokvijum će biti održan 5., 6. i 7. maja 2015.

Grupa I – 14. april 2015., redni broj na spisku od 1 do 125, odnosno od broja index-a 201/14 do 152/13 u 10h.

Grupa II – 15. april 2015., redni broj na spisku od 126 do 250, odnosno od broja index-a 153/13 do 255/12 u 11h.

Grupa III – 16. april 2015., redni broj na spisku od 251 do 350, odnosno od broja index-a 256/12 do 32/10 u 10h.

Grupa IV – 17. april 2015., redni broj na spisku od 351 do 504, odnosno od broja index-a40/10 do 472/94 u 10h.