Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika


Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika, održaće se u četvrtak, 17. aprila 2014. u 11:15h i u utorak, 22. aprila 2014. u 11:15h. Popravni kolokvijum, odrzaće se u četvrtak, 24. aprila 2014. u 11:15h.

Raspored po grupama:

Prva grupa: od broja indexa 1/12 do 104/11 (odnosno od rednog broja na spisku 1 do 150)

Druga grupa: od broja indexa 105/11 do 188/09 (odnosno od rednog broja na spisku 1 do 151 do 324)

Popravni kolokvijum nece biti rasporedjen po grupama.

Ispit iz predmeta Postupak pred ombudsmanom


Ispit iz predmeta Postupak pred ombudsmanom, održaće se 14. maja 2014. u 11:15h.
Popravni zavrsnog ispita, odrzace se 28. maja 2014. u 11:15h.

Po dogovoru sa predavanja, evo i dodatnih, korisnih linkova:

http://lawdem.org/lex%20forum%201%202005.pdf

http://cemi.org.me/images/dokumenti/publikacije/monitoring_rada_zastitnika.pdf

http://www.ombudsman.co.me/

http://www.ombudsman.hr/

http://ombudsman.yucom.org.rs/page/7/

 

Upravno procesno pravo – ispitna pitanja – Pravni fakultet, odjeljenja u Budvi i Bijelom Polju


UPRAVNO PROCESNO PRAVO

 

Pitanja za kolokvijum

 

 1. Pojam i vrste upravnog postupka
 2. Nastanak i razvoj opsteg upravnog postupka
 3. Osnovna nacela opsteg upravnog postupka
 4. Nacelo zakonitosti i nacelo samostalnosti u rjesavanju
 5. Nacelo zastite prava gradjana i zastita javnog interesa i nacelo efikasnosti i nacelo ekonomicnosti postupka
 6. Nacelo materijalne istine, načelo saslusanja stranke i nacelo (slobodne) ocjene dokaza
 7. Pravo na zalbu (nacelo dvostepenosti)
 8. Duznost stranke da govori istinu
 9. Pomoc neukoj stranci i upotreba jezika i pisama
 10. Nadleznosti za vodjenje upravnog postupka
 11. Odredjivanje stvarne nadleznosti po ZUP-u
 12. Odredjivanje mjesne nadleznosti po ZUP-u
 13. Izuzece sluzbenog lica
 14. Ucesnici u upravnom postupku
 15. Stranka u upravnom postupku
 16. Svojstva stranke
 17. Zastupnici i punomocnici stranke
 18. Opstenje organa sa strankom
 19. Dostavljanje u upravnom. postupku
 20. Rokovi i povracaj u predjasnje stanje
 21. Troskovj upravnog postupka
 22. Faze upravnog postupka
 23. Pravostepeni upravni postupak
 24. Pokretanje upravnog postupka
 25. Poravnanje u upravnom postupku
 26. Skraceni i posebni ispitni postupak
 27. Prethodno pitanje u upravnom postupku
 28. Usmena rasprava u upravnom postupku
 29. Dokazi u upravnom postupku
 30. Isprave u upravnom postupku
 31. Svjedoci u upravnom postupku
 32. Vjestaci u upravnom postupku
 33. Obezbjedenje dokaza u upravnom postupku
 34. Pojam i vrste rjesenja u upravnom postupku
 35. Pojam i vrste zakljucka u upravnom postupku
 36. Drugostepeni upravni postupak
 37. Sadrzina i predaja zalbe
 38. Dejstva zalbe u upravnom postupku
 39. Rad prvostepenog organa po zalbi
 40. Rjesavanje drugostepenog organa po žalbi
 41. Drugostepeni upravni postupak u slucaju ćutanja uprave
 42. Ponavljanje upravnog postupka
 43. Narociti slucajevi ponistavanja, ukidanja i mijenjanja rjesenja(vanredna pravna sredstva u upravnom postupku)
 44. Mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom
 45. Poništavanje i ukidanje po osnovu službenog nadzora
 46. Vanredno ukidanje
 47. Oglašavanje rješenja ništavim
 48. Opste karakteristke izvrsnog postupka
 49. Izvrsnost u upravnom postupku
 50. Administrativno i sudsko izvrsenje.
 51. Administrativno izvrsenje
 52. Izvrsenje radi obezbjedenja
 53. Privremeni zaključak o obezbjedjenju

 

 

Završni ispit

 1.  Pojam i vrste kontrole uprave
 2. Politicka kontrola uprave
 3. Pravna kontrola uprave
 4. Pojam i vrste upravne kontrole uprave
 5. Unutrašnja kontrola uprave
 6. Spoljna kontrola uprave
 7. Pojam i obiljezja upravnog nadzora
 8. Vrste upravnog nadzora
 9. Inspekcijski nadzor
 10. Načela inspekcijskog nadzora (čl. 6-12 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
 11. Obaveze i ovlašćenja inspektora (čl. 13-13 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
 12. Prava i obaveze subjekata nadzora i drugih lica (20-24 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
 13. Postupak inspekcijskog nadzora (čl. 25-41 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
 14. Posebne radnje inspekcijskog postupka (čl. 42-55 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
 15. Izvršenje (čl. 56-62 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
 16. Zajednički inspekcijski nadzor (čl. 67-68 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
 17. Inspektori i odgovornost inspektora (čl. 69-72 Zakona o inspekcijskom nadzoru)
 18. Sudska kontrola uprave
 19. Nastanak i razvoj upravnog spora
 20. Upravno sudstvo u svijetu danas
 21. Pojam i vrste upravnog spora
 22. Objektivni i subjektivni upravni spor
 23. Spor za ponistaj upravnog akta
 24. Spor pune jurisdikcije
 25. Sistemi odredivanja predmeta upravnog spora
 26. Nadleznost za vodenje upravnih sporova predmet upravnog spora prema Zakonu o upravnom sporu
 27. Predmet upravnog spora u slucaju cutanja uprave
 28. Negativna enumeracija i upravni spor
 29. Razlozi za vodenje upravnog spora
 30. Ucesnici (tužilac i tuženi) u upravnom sporu
 31. Prethodni postupak po tuzbi u upravnom sporu
 32. Redovni postupak po tuzbi u upravnom sporu
 33. Presuda i rjesenje u upravnom sporu
 34. Pravna sredstva u upravnom sporu
 35. Zahtjev za vanredno preispitivanje sudske odluke u upravnom sporu
 36. Zahtjev za ponavljanje postupka u upravnom sporu
 37. Obaveznost presuda u upravnom sporu

 

Raspored kolokvijuma i ispita u ljetnjem semestru 2014.


Raspored kolokvijuma i ispita u ljetnjem semestru 2014.

Upravno pravo, Opšti smjer

Kolokvijum – 25, 29, 29. aprila u 11h.

Popravni kolokvijum – 9. maj u 11h.

Zavrsni ispit - 16, 19 i 20. maja u 11h.

Popravni završnoga ispita 9. jun.

Upravno pravo i upravni postupak, Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Kolokvijum – 10 i 11. april u 11h.

Popravni kolokvijum – 17. aprila u 11h.

Zavrsni ispit 5. juna u 11h.

Popravni završnoga 12. jun u 11h.

Policijsko pravo – Studijski program Bezbjednost i kriminalistika

Kolokvijum 24. mart u 11h,

Popravni kolokvijum 31. mart u 11h.

Završni ispit – 2. jun u 11h.

Popravni završnoga – 16. jun u 11h.

Policijska akademija Crne Gore – Spisak studenata koji su polagali Kolokvijum 1 iz predmeta Upravno pravo


Policijska akademija Crne Gore

Spisak studenata koji su polagali Kolokvijum 1 iz predmeta Upravno pravo i njihove ocjene

Nikola Kastrati – D

Zorić Milorad – F

Đurđevac Tamara – D

X (nečitljivo ime) Siniša – E

Bušković  Miloš – E

Kurpejović Adnan – D

Kljajić Vuk – D

Terzić Ivan – D

Musić Admir – F

Šoškić Aleksandar – E

Radunović Isidora – F

X (nečitljivo ime) – F

Vukićević Aleksandar – E

Garčević Bojana – D

Nikolić Marko – F

Ćetković Ana – F

Prodanović Nikola – C

Milačić Iva – C

Klikovac Lazar – C

Knežević Mitar – C

Đuretić Marija – F

Đikanović Boško – E

Tošković Nemanja – D

Radoman Miloš – E

Miranović Mladen – F

Žižek Bojana – F

Nurković Demir – F

Damjanović Damjan – F