Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo na odjeljenju u Budvi i predavanje umjesto onog, predviđenog rasporedom za 21. decembar 2015.


U ponedjeljak, 16. novembra 2015. u 11h, unaprijed će se održati predavanje, umjesto predavanja koje bi po rasporedu trebalo biti održano 21. decembra 2015.
Kolokvijum iz predmeta Upravno pravo na odjeljenju u Budvi, održaće se narednog dana, u utorak, 17. novembra u 11h.