Besplatan udžbenik Upravno procesno pravo, Prof. dr Stevan Lilić i Doc. dr Dražen Cerovic, Podgorica, 2013.


Od danas je na ovom linku dostupan besplatan udžbenik Upravno procesno pravo, Prof. dr Stevan Lilić i Doc. dr Dražen Cerovic, Podgorica, 2013., koji predstavlja obaveznu literaturu za spremanje dijela ispita iz predmeta Upravno pravo na drugoj godini osnovnih studija i izbornog predmeta Upravno sudski postupak na specijalističkim studijama.
Besplatna knjiga Upravno procesno pravo, Prof. dr Stevan Lilić i Doc. dr Dražen Cerovic, Podgorica, 2013.

Ispit iz predmeta Postupak pred ombudsmanom


Ispit iz predmeta Postupak pred ombudsmanom, održaće se 14. maja 2014. u 11:15h.
Popravni zavrsnog ispita, odrzace se 28. maja 2014. u 11:15h.

Po dogovoru sa predavanja, evo i dodatnih, korisnih linkova:

https://cerovic.wordpress.com/2009/11/28/izabrani-textovi-iz-knjige-ombudsman-u-izdanju-komiteta-pravnika-za-ljudska-prava/

http://lawdem.org/lex%20forum%201%202005.pdf

http://cemi.org.me/images/dokumenti/publikacije/monitoring_rada_zastitnika.pdf

http://www.ombudsman.co.me/

http://www.ombudsman.hr/

http://ombudsman.yucom.org.rs/page/7/