Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”


Zvanična literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo za studente druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo” 2019., autora prof. dr Stevana Lilića i prof. dr Dražena Cerovića. Izdavač udžbenika “Upravno pravo” je Službeni list Crne Gore.

“Upravno pravo” 2019., usklađeno je sa najnovijim zakonskim izmjenama u domenu uprave u Crnoj Gori i jedina je relevantna literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo.

Udžbenik je namijenjen studentima druge godine Osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika.

Udžbenik se može nabaviti u fotokopirnici “Prka”, ulica Jovana Tomaševića (zgrada preko puta mosta Milenijum), ili pozivom na broj 069 214 207, direktno od distributera.

Ispit iz predmeta Postupak pred ombudsmanom


Ispit iz predmeta Postupak pred ombudsmanom, održaće se 14. maja 2014. u 11:15h.
Popravni zavrsnog ispita, odrzace se 28. maja 2014. u 11:15h.

Po dogovoru sa predavanja, evo i dodatnih, korisnih linkova:

https://cerovic.wordpress.com/2009/11/28/izabrani-textovi-iz-knjige-ombudsman-u-izdanju-komiteta-pravnika-za-ljudska-prava/

http://lawdem.org/lex%20forum%201%202005.pdf

http://cemi.org.me/images/dokumenti/publikacije/monitoring_rada_zastitnika.pdf

http://www.ombudsman.co.me/

http://www.ombudsman.hr/

http://ombudsman.yucom.org.rs/page/7/

 

Ispitna pitanja iz predmeta Postupak pred Ombudsmanom


Ispitna pitanja

1. Postupanje Ombudsmana (Zaštitnika ljudskih prava i sloboda), članovi 30 – 47 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

2. Nadležnosti i ovlašćenja Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, članovi 23 – 29 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

3. Odnos Ombudsmana sa drugim institucijama, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

4. Obaveze ostalih institucija u odnosu na Ombudsmana, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

5. Izvještaj o radu ombudsmana, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

6. Prethodne pretpostavke kao osnov nadležnosti Ombudsmana u konkretnim slučajevima, Zakon o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

7. Finansiranje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, član 50 Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list  Republike Crne Gore, br. 41/03;

8. Rad crnogorskog Ombudsmana u praksi, Mr Dražen Cerović, Lex Forum, br. 1-2, Lawyers for Democracy, 2005. dostupno na web site-u: www.lawdem.org/200512c2.pdf

9. Preporuke za jačanje institucije Ombudsmana u praksi, Mr Dražen Cerović, Crnogorski Ombudsman – Analiza strukture i rada institucije, kvantitativna i kvalitativna analiza

10. Izbor, funkcija, prestanak i razrješenje Zaštitnika ljudskih prava i sloboda, članovi 8 – 22  Zakona o zaštitniku ljudskih prava i sloboda – Službeni list Republike Crne Gore, br. 41/03;

11. Ekološki Ombudsman

12. Zaštitnik prava građana i kompjuterizovane upravne evidencije