Teme za seminarske radove, Ustavno procesno pravo, Specijalističke studije


 1. Anđela Miličković 3/19– Zabrana smrtne kazne
 2. Marija Smolović 86/19– Sloboda medija ograničena ljudskim dostojanstvom
 3. Svetlana Kalezić 167/19– Članstvo u internacionalnim orgnizacijama
 4. Nikolić Dragana 168/19– Članstvo u internacionalnim organizacijama
 5. Aleksandar Đuričanin 98/19– Članstvo u internacionalnim organizacijama
 6. Marija Đurković 89/19– Članstvo u internacionalnim organizacijama
 7. Milena Vujović 174/19– Pravo na vjeroispovijest
 8. Ana Ajković 88/19– Sloboda mišljenja, informisanja i štampe
 9. Aleksandra Čelanović 122/19– Sloboda mišljenja,informisanja i štampe
 10. Milić Perović 150/19– Slobodan razvoj ličnosti
 11. Aana Perišić 155/19– Jednakost svih ljudi
 12. Milica Luketić 90/19– Pravo na život i tjeleni integritet
 13. Jelena Višić 5/19– Pravo na život i tjelesni integritet
 14. Niša Bulatović 165/19– Pravo na život i tjelesni integritet
 15. Fjolla Murati 125/19– Pravo na život i tjelesni integritet
 16. Adelina Avdiu 124/19– Brak, porodica,djece
 17. Omar Vatić 34/19– Brak, porodica,djeca
 18. Milena Radulović 121/19– Nepovredivost stana
 19. Đorđije Vukmir 36/19– Nulla poene sine lege i zabrana povratnog djelovanja krivičnog zakona
 20. Bojana Radonjić 33/19– Nulla poene sine lege i zabrana povratnog djelovanja krivičnog zakona
 21. Radovan Radonjić 155/19 – Dodjela ženinog prezimena porodičnom i pravo žene na dodatni slobodan dan zbog rada u domaćinstvu
 22. Sara Gutić 127/19– Državni struktularni princim-demokratija
 23. Milena Konatar 10/19– Sloboda izbora zanimanja
 24. Stefan Jeremić 170/19– Posledice neustavnih normi
 25. Iva Kovačević 87/19– Državljanstvo, gubitak državljanstva i pravo na azil
 26. Marjan Ljuljđuraj 91/19– Sloboda okupljanja
 27. Jelena Tomanović 110/19– Garancija prava kod oduzimanja slobode
 28. Anđela Terzić 63/19– Sloboda umjetnosti i nauka
 29. Zilha Čoković 151/19–  Sloboda umjetnosti i znanosti
 30. Gordana Ćetković 150/18– Pravo na sudsko saslušanje
 31. Slađan Merdović 24/19 – Slobodan razvoj ličnosti
 32. Stanka Zejak 172/19- Pravo na poštovanje privatnog života
 33. Iva Vukoslavčević 143/19- Sloboda udruživanja ili vlasništvo
 34. Stefan Bulatović 133/19- Vlasništvo
 35.  Gordana Zečević 159/19- Pravo na sudsko saslušanje

Napomena: Redosljed imena i tema na listi, počev od sjutra, 15. novembra 2019. biće istovremeno i redosljed odbrana seminarskih radova. Braniće se 5 radova po danu. Sjutra krećemo od broja 2., budući da je koleginica Miličković svoju odbranu završila prethodnog petka.

Termini i teme za odbranu seminarskih radova iz predmeta Upravno-sudski postupak (Specijalističke studije)


1. Marija Đurković 89/19 Pravna sredstva u upravnom sporu – 21. novembar 2019.
2. Ana Ajković 88/19 Upravni sud Crne Gore, funkcije, način rada, mjesto u sistemu vlasti – 21. novembar 2019.
3. Žugić Bojana 94/19 Odlučivanje u sporu pune jurisdikcije – 5. decembar 2019.
4. Jelena Tomanović 110/19 Sudska kontrola uprave – 5. decembar 2019.
5. Milena Radulović 121/19 Postupak po tužbi u upravnom sporu – 12. decembar 2019.
6. Marijan Ljuljđuraj 91/19 Presuda u upravnom sporu – 12. decembar 2019.
7. Sanja Čolović 49/19 Upravni spor u Crnoj Gori – 12. decembar 2019.
8. Đorđije Vukmir 36/19 Novi dokazi u upravnom sporu – 19. decembar 2019.
9. Danica Nedić 50/19 Stranka i njeno zastupanje – 19. decembar 2019.
Napomena: Jedan student, koji na osnovu zvaničnog spiska pohađa nastavu na ovom predmetu, još uvijek nije prijavio temu za seminarski rad, te se poziva da to učini u najhitnijem roku, budući da ocjena seminarskog rada i njegove odbrane, ulazi u sastav finalne ocjene iz predmeta.

Teme i datumi odbrane seminarskih radova iz predmeta Postupak pred ombudsmanom na Specijalističkim studijama


Dejan Anđelić – Ombudsman za zaštitu podataka 21. novembar 2019.
Marija Smolović – Analiza izvještaja o radu ombudsmana u Crnoj Gori u posljednjih pet godina, 21. novembar 2019.

Marijana Kalezić – Bankarski ombudsman, 21. novembar 2019.

Milić Perović – Institucija nacionalnog ombudsmana u evropskim zemljama, 28. novembar 2019.
Milena Vujović – Ombudsman za djecu, 28. novembar 2019.
Tamara Pavicevic – Ekološki ombudsman, 12. decembar 2019.

Ana Stijović – Zaštita dječijih prava, 12. decembar 2019.

Milica Vukčević – Rodna ravnopravnost, 19. decembar 2019.

Dragana Maraš – Rad i djelovanje ombudsmana, sa posebnim osvrtom na građanska i politička prava, 19. decembar 2019.

Napomena: Pozivaju se studenti koji nijesu na ovom spisku, a dobili su teme da što prije dostave projektovani datum odbrane. Oni, koji eventualno nijesu dobili teme zbog neprisustvovanja predavanjima, pozivaju se da dođu na predavanja i konsultacije, te izaberu temu seminarskog rada, koji će ući u sastavni dio finalne ocjene.

Raspored grupa za polaganje popravnog završnog ispita iz predmeta Upravno pravo, Opšti smjer


Grupa I – petak, 21. jun 2019. u 11h, studenti sa Spiska 1, br. index-a od 1 – 2017 do 86 – 2017;

Grupa II, ponedjeljak, 24. jun 2019. u 10h, studenti sa Spiska 1, br. index-a od 87 – 2017 do 240 – 2017;

Grupa III, utorak, 25. jun 2019. u 10h, studenti sa Spiska 2, br. index-a od 301 – 2018. do 81 – 2000;