Pregled testova sa kolokvijuma iz predmeta Upravo pravo


Pregled testova sa kolokvijuma iz predmeta Upravo pravo, petak, 31. mart 2023. u 11h.

PS. Nova univerzitetska pravila predviđaju unošenje ocjena u bazu pod nazivom “E-index”, koja omogućava svakom studentu ulazak u svoj “fajl” i provjeru poena i ocjena za svaki predmet i provjeru znanja ponaosob.

Nakon urednog unošenja svih rezultata sa kolokvijuma iz predmeta Upravno pravo, ipak sam obaviješten o tome da nekoliko studenata nije bilo u mogućnosti da vidi svoje poene. Iz tog razloga, koji pokazuje da očito postoji “bag” u sistemu (E-index), kao vjerovatno posljedica njegove nedovoljno precizne programiranosti, u prilogu ovog obavještenja, postavljam .PDF fajl sa ukupnim spiskom svih studenata i njihovih poena.

U tom smislu, molim vas da sve nedorečenosti u E-index sistemu, prijavite prodekanu za nastavu i sistem operateru, kako bi ovaj inovativni koncept učinili boljim i preciznijim.

PS. 2 Imena studenata Obradović Đorđe 260/17 i Mihailo Lalević 205/21, ne postoje niti u jednoj bazi (ni starih, ni novih studenata), te nije bilo moguće unijeti rezultate kolokvijuma. Neophodno je da se jave Studentskoj službi, u vezi sa pojašnjenjem nastalog problema.

D. Cerović