Informacije o načinu održavanja predavanja i nastavnog procesa u svijetlu novonastale, vanredne situacije u obrazovnom sistemu


Vanredna situacija, ovog proljeća izazvana pandemijom, iz korijena je promijenila logiku nastavnog i uopšte obrazovnog procesa.

Za nadati se je, da će to stanje kratko i privremeno trajati, no, ono traži aktiviranje vanrednog protokola u novonastaloj situaciji, spremnost za prilagođavanje i opstanak nastavnog procesa u okolnostima, ma kakve one bile i koliko trajale.

U ovom slučaju, to znači sljedeće:

Prvo – Sve konsultacije sa mnom, obavljaće se direktno, posredstvom aplikacije WeChat, dostupne za Android na web sajtu: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tencent.mm

i iOS uređaje na App Store-u.

Moj kontakt za direktnu WeChat komunikaciju, ostvarujete na vašoj WeChat aplikaciji, ulaskom u opciju “Discover“, pa potom “Scan“, jednostavnim postupkom skeniranja ovog bar-koda:

Drugo – nastava iz predmeta Upravno pravo, na Drugoj godini Opšteg smjera Osnovnih studija Pravnog fakulteta u Podgorici i Bijelom Polju, održavaće se na najmanje dva načina i to:

a) Postavljanjem pisanih materijala, koji mogu biti korisni za spremanje ispita, posredstvom “Moodle”aplikacije i Distance Learning sistema Univerziteta Crne Gore i

b) Posredstvom ZOOM aplikacije, to jeste audio-video conference servisa, koji omogućava gledanje i slušanje predavanja putem live streaming signala, koji dobijate registracijom na sajtu: https://www.zoom.us/. U Prilogu je Uputstvo za korišćenje ZOOM servisa

On line predavanja ćemo držati petkom u 12h, čim stvorimo neophodne pretpostavke za njihovo održavanje (to će biti čim se dovoljan broj studenata prijavi).

Stoga, neophodno je da se narednih dana što je moguće veći broj studenata registruje na ZOOM video servis.

Da bi ste mogli pratiti predavanje uživo, potrebno je da posjedujete lap-top, desktop PC (sa kamerom i mikrofonom), Mac računar, tablet uređaj ili pak smart telefon, na kojima je potrebno instalirati ZOOM aplikaciju i da mi u narednih nekoliko dana pošaljete vašu email adresu.

Potom, kad vas stavim na listu, na vašu email adresu ćete dobijati poziv na video-konferenciju, odnosno predavanje u realnom vremenu, petkom u 12h.

Za podešavanje pogledajte Uputstvo iz prethodnog teksta. Proces registracije je veoma jednostavan.

VAŽNA NAPOMENA: Prije ostvarivanja on line komunikacije, provjerite da li vaš uređaj sa kojeg pristupate video-konferenciji, konektovan na stabilnu Wi-Fi konekciju, koja koristi “flat” tarifu (sa neograničenim internet data paketom), što vam preporučujem zbog izbjegavanja nepotrebnih troškova u novcu ili nepotrebnom trošenju ograničenog “data” paketa, koje mnogi od vas imaju u okviru svojih pretplata za mobilne komunikacije. Ukoliko pak imate “paket” neograničenog interneta u okviru pretplate za za mobilni telefon ili tablet, tada možete pristupiti i bez Wi-Fi mreže. U svakom slučaju, ipak preporučujem Wi-Fi mrežu ili ono što je najbolje, a to je kablovska konekcija, jer i jedno i drugo osiguravaju stabilnu komunikaciju, bez prekida signala.

Testno predavanje ćemo održati u ponedjeljak, 30. marta u 12h, a redovna predavanja ćemo nadalje držati svakog petka u 12h.

i… Ostanite kod kuće!

Prof. dr Dražen Cerović

Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”


Zvanična literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo za studente druge godine Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore je najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo” 2019., autora prof. dr Stevana Lilića i prof. dr Dražena Cerovića. Izdavač udžbenika “Upravno pravo” je Službeni list Crne Gore.

“Upravno pravo” 2019., usklađeno je sa najnovijim zakonskim izmjenama u domenu uprave u Crnoj Gori i jedina je relevantna literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo.

Udžbenik je namijenjen studentima druge godine Osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika.

Udžbenik se može nabaviti u Arhivi Pravnog fakulteta, ili pozivom na broj 069 214 207, direktno od distributera.

Najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”


UP Korice 2019.

Iz štampe je juče, 14. februara 2019. godine iz štampe izašao najnoviji univerzitetski udžbenik “Upravno pravo”, autora prof. dr Stevana Lilića i prof. dr Dražena Cerovića, usklađen sa zakonskim izmjenama u domenu uprave u Crnoj Gori.

Izdavač udžbenika je Službeni list Crne Gore.

Udžbenik je namijenjen studentima druge godine Osnovnih studija Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore, kao i Studijskog programa Bezbjednost i kriminalistika.

Od proljećnog semestra 2019. studijske godine, jedina je relevantna literatura za spremanje ispita iz predmeta Upravno pravo.

Udžbenik se može nabaviti u knjižari izdavača – Službenog lista Crne Gore i u Arhivi Pravnog fakulteta.

Bezbjednosni menadžment – Predavanje na temu sprege obavještajnih službi, kriminalnih organizacija i medija u izazivanju nestabilnosti i destrukcije sistema


U okviru predmeta Bezbjednosni menadžment, Studijski program Bezbjednist i kriminalistika, zadnje dvije srijede, 19-tog i 26-tog oktobra, u punoj sali broj III Pravnog fakulteta, održana su predavanja na temu sprege obavještajnih službi, kriminalnih organizacija i medija u izazivanju nestabilnosti i destrukcije državnog sistema. Tom prilikom je prikazana dokumentarna emisija iz dva dijela o obavještajno-kriminalno-medijskoj pripremi ubistva premijera Srbije, dr Zorana Đinđića.

images-cms-image-000000305

Studenti su imali priliku da se upoznaju sa problemima u upravljanju bezbjednosnim sektorom, kao i metodima i oblicima diskreditacije uticajnih ličnosti, političkih odlučilaca, posljedicama različitih vrsta subverzivnih aktivnosti na planu podrivanju država, te njihovih bezbjednosnih, političkih i ekonomskih sistema.

 

Informacija za studente koji su ranijih godina položili ispit iz predmeta “Upravno procesno pravo” (po starom sistemu)


Studenti koji su ranijih godina položili ispit iz predmeta “Upravno procesno pravo” (po starom sistemu), odgovaraće samo dio gradiva iz starog plana i programa, koji je važio za predmet “Upravno pravo”, prije spajanja predmeta. Na ispitu su pomenuti studenti dužni priložiti ovjereni prepis ocjena iz Studentske službe, iz kojeg se vidi ocjena koju su svojevremeno, dok je važio stari sistem, dobili iz predmeta Upravno procesno pravo.

Ovdje možete preuzeti pitanja: Upravno pravo – finalno 2013-rev.1

Ustavno procesno pravo – reupload


Ustavno procesno pravo je predmet na četvrtoj, specijalističkoj godini studija Ustavno pravno političkog smjera Pravnog fakulteta

Predmet se sastoji iz dva dijela, od kojih prvi predstavlja analizu ustavno pravnih instituta domaćeg prava, a drugi dio obuhvata komparativno pravnu analizu ustavâ i ustavnih procedura.

Ovdje mozete dowload-ovati relevantnu literaturu za spremanje ispita iz predmeta Ustavno procesno pravo:

USTAV CRNE GORE 2007

USTAVNI ZAKON ZA SPROVOĐENJE USTAVA CRNE GORE

Zakon o Ustavnom sudu Crne Gore (Sl. list Crne Gore, br. 1115 od 12.03.2015)

Sudski poslovnik

Ispitne oblasti za prvi kolokvijum iz predmeta Ustavno procesno pravo:

1. Sadržaj osnovnih odredbi Ustava Crne Gore

2. Ljudska prava i slobode po Ustavu Crne Gore i njihov Zaštitnik

3. Ustavno uređenje Skupštine Crne Gore

4. Ustavno uređenje Vlade Crne Gore

5. Ustavno uređenje lokalne samouprave u Crnoj Gori

6. Ustavno uređenje sudova u Crnoj Gori

7. Ustavni sud Crne Gore

8. Procedura za promjenu Ustava Crne Gore

Materija za Završni ispit iz predmeta Ustavno procesno pravo

IZABRANE ODLUKE NJEMAČKOG SAVEZNOG USTAVNOG SUDA