Finalno predavanje u tekućem semestru iz predmeta Upravno procesno pravo


Danas, sala br. III, 11.15h, održaću  finalno predavanje u tekućem semestru iz predmeta Upravno procesno pravo. Zaključićemo tematiku sudske kontrole uprave, pojam, elemente, vrste i učesnike upravnog spora, kao i obaveznost presuda donijetih u upravnim sporovima.

Provedimo skupa ovo sniježno jutro, gledajući sniježne pahulje iz tople sale, baveći se temom upravnih sporova, a poslije – svi na caj i grudvanje! 🙂

Fakultet Političkih Nauka – TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE


Fakultet Političkih Nauka – TEME ZA DIPLOMSKE RADOVE

1. Elektronska vlada
2. Reforme javne uprave
3. Modernizacija velikih upravnih sistema (primjer Francuska)
4. Pravo privatnosti i njegova zaštita
5. Nove tendencije u upravi
6. Kadrovi u upravi
7. Etička dimenzija u savremenoj javnoj upravi
8. Javna uprava budućnosti
9. Novi javni menadžment