Termini i teme za odbranu seminarskih radova iz predmeta Upravno-sudski postupak (Specijalističke studije)


1. Marija Đurković 89/19 Pravna sredstva u upravnom sporu – 21. novembar 2019.
2. Ana Ajković 88/19 Upravni sud Crne Gore, funkcije, način rada, mjesto u sistemu vlasti – 21. novembar 2019.
3. Žugić Bojana 94/19 Odlučivanje u sporu pune jurisdikcije – 5. decembar 2019.
4. Jelena Tomanović 110/19 Sudska kontrola uprave – 5. decembar 2019.
5. Milena Radulović 121/19 Postupak po tužbi u upravnom sporu – 12. decembar 2019.
6. Marijan Ljuljđuraj 91/19 Presuda u upravnom sporu – 12. decembar 2019.
7. Sanja Čolović 49/19 Upravni spor u Crnoj Gori – 12. decembar 2019.
8. Đorđije Vukmir 36/19 Novi dokazi u upravnom sporu – 19. decembar 2019.
9. Danica Nedić 50/19 Stranka i njeno zastupanje – 19. decembar 2019.
Napomena: Jedan student, koji na osnovu zvaničnog spiska pohađa nastavu na ovom predmetu, još uvijek nije prijavio temu za seminarski rad, te se poziva da to učini u najhitnijem roku, budući da ocjena seminarskog rada i njegove odbrane, ulazi u sastav finalne ocjene iz predmeta.

Teme i datumi odbrane seminarskih radova iz predmeta Postupak pred ombudsmanom na Specijalističkim studijama


Dejan Anđelić – Ombudsman za zaštitu podataka 21. novembar 2019.
Marija Smolović – Analiza izvještaja o radu ombudsmana u Crnoj Gori u posljednjih pet godina, 21. novembar 2019.

Marijana Kalezić – Bankarski ombudsman, 21. novembar 2019.

Milić Perović – Institucija nacionalnog ombudsmana u evropskim zemljama, 28. novembar 2019.
Milena Vujović – Ombudsman za djecu, 28. novembar 2019.
Tamara Pavicevic – Ekološki ombudsman, 12. decembar 2019.

Ana Stijović – Zaštita dječijih prava, 12. decembar 2019.

Milica Vukčević – Rodna ravnopravnost, 19. decembar 2019.

Dragana Maraš – Rad i djelovanje ombudsmana, sa posebnim osvrtom na građanska i politička prava, 19. decembar 2019.

Napomena: Pozivaju se studenti koji nijesu na ovom spisku, a dobili su teme da što prije dostave projektovani datum odbrane. Oni, koji eventualno nijesu dobili teme zbog neprisustvovanja predavanjima, pozivaju se da dođu na predavanja i konsultacije, te izaberu temu seminarskog rada, koji će ući u sastavni dio finalne ocjene.

Serijal emisija sa Borom Krivokapićem, najboljim novinarem bivše, velike Jugoslavije


Od danas je na ovom web sajtu dostupan serijal emisija “Četvrtkom u 22” čijii su autori Boro Krivokapić i Milivoj Bešlin.

Boro Krivokapić, najbolji je novinar bivše, velike Jugoslavije, one koja je imala 22 miliona stanovnika. Krivokapić je svakako najznačaniji crnogorski novinar od Drugog svjetskog rata na ovamo. Ovo je prvi put, pa u tom smislu eksluzivno, da autor radi ovakvu vrstu televizijske analize. Sa Milivojem Bešlinom, koji je jedna od regionalnih intelektualih zvijezda, svakog posljednjeg četvrtka u mjesecu razgovaraće o posljedicama i devijacijama vezanim za iskrivljivanje nacionalnog identiteta, naturanja svjetonazora i sistema vrijednosti, dotičući i aktuelne događaje i svakodnevicu.

U prve dvije emisije baviće se fenomenom izdaje u Crnogoraca kao osnovom za razgovor.

Tako će gledaoci moći da čuju mnoge stvari o kojima se “gromko” ćuti decenijima, pa i vjekovima. To bi ljude trebalo podstaknuti da razmišljaju o tome ko smo i zašto smo ovakvi.

Boro Krivokapić ostaće upamćen i kao briljantan polemičar, koji je hrabro i elokventno saopštavao istine do kojih su rijetki mogli da dopru, ne robujući malograđanskoj prijetvornosti i ne zazirući od reakcija polusvijeta sa kojim se beskompromisno obračunavao.

Prva emisija: “Četvrtkom u 22”, Boro Krivokapić & Milivoj Bešlin