Odlaganje predavanja iz predmeta Ustavno procesno pravo


Predavanje iz predmeta Ustavno procesno pravo koje je rasporedom predviđeno za danas, odlaže se za sljedeći petak u standardnom terminu.

Od narednog petka, održavaće se elektronskim putem, posredstvom aplikacije Zoom. Uputstva za njenu instalaciju i korišćenje, nalaze se u mojim prethodnim “postovima”, iz prethodnog semestra, na ovom web portalu.

Pratite i narednih dana informacije na http://www.drazencerovic.me

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović

Odlaganje predavanja iz predmeta Upravno-sudski postupak i Postupak pred ombudsmanom


Predavanja iz predmeta Upravno-sudski postupak i Postupak pred ombudsmanom, koja su rasporedom predviđena za danas, odlažu se za sljedeći četvrtak u standardnom terminu.

Od narednog četvrtka, održavaće se elektronskim putem, posredstvom aplikacije Zoom. Uputstva za njenu instalaciju i korišćenje, nalaze se u mojim prethodnim “postovima”, iz prethodnog semestra, na ovom web portalu.

Pratite i narednih dana informacije na http://www.drazencerovic.me

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović

Provjera akademskih (…ucg.ac.me) e-mail naloga i tehnička priprema za “B” protokol (nastavu elektronskim putem) usljed pogoršane epidemiološke situacije


Pozivam studente, koji u ovom semestru na Specijalističkim studijama Pravnog fakulteta prate predavanja iz predmeta Ustavno procesno pravo, Postupak pred ombudsmanom i Upravno-sudski postupak, da provjere parametre (usermame i password) za svoje akademske e-mail naloge.

Potrebno je otvoriti ovaj link: https://www.ucg.ac.me/objava.php?blog_id=1263&objava_id=69864 i provjeriti svoj e-mail nalog. Ukoliko neko od studenata još uvijek nema otvoren akademski e-mail nalog, potrebno je da kontaktira sistem-administratora Ivana Simonovića, na način, objašnjen u uputstvu sa gornjeg linka.

Ova obavezna tehnička priprema je preduslov za aktiviranje planiranog protokola on-line nastave, u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije, koji smo razmatrali početkom semestra.

U narednim danima i sedmicama, pratite dalja uputstva na ovom web sajtu.

Sa poštovanjem,

Prof. dr Dražen Cerović

Raspored polaganja u septembarskom roku 2020. za sve ispite


Ustavno procesno pravo – 1. septembar 2020. u 10h i 24. septembar u 10h.

Postupak pred ombudsmanom – 1. septembar u 10:30h i 24. septembar u 10:30h.

Upravno-sudski postupak –1. septembar u 10:30h i 24. septembar u 10:30h.

Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava – 1. septembar u 10h i 24. septembar u 10h.

Upravno pravo – 1. septembar u 11h i 24. septembar u 11h. (Dvije grupe – I grupa od 5/18 do 263/17 u 11h i II grupa od 251/17 do 93/02 u 11:30h.

Upravno pravo i upravni postupak B. i K. – 1. septembar u 12h i 24. Septembar u 12h.

Upravno pravo i upravni postupak – 1. septembar u 12h i 24. septembar u 12h

Upravno pravo BP – 1. septembar u 13h i 24. septembar u 13h.

Policijsko pravo – 2. septembar u 11h i 24. septembar u 12h.

Bezbjednosni menadžment – 2. septembar u 12h i 24. septembar u 12h.